Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
poezij. — j. bellamy." l5l
O God! wie is de sterveling!
Die 't onnavolgbaar lied mag hooren
Der eeuwig zingende englen koren'
Dat hij van uwe grootheid zing'!
Mijn ziel verliest zieh in haar zelf!
Mijn oog verdwaalt aan 't hoog gewelf,
Waar duizend, duizend zonnen blinken.
Die eens uw stem te voorschijn riep '
Hier moet al 't eindige verzinken,
In 't nimmer peilbre diep.
Gij hadt den weg nog niet gemaakt.
Waar langs de vlugge tijd zou loopen;
Maar 't plan lag voor uw wijsheid open,
Der dingen werking afgehaakt:
Toen zaagt gij, hoe der boozen list,
Door haat en wrevel aangehitst.
Langs duizend onbekende wegen.
De leidsvrouw is tot waar geluk;
Hoe vaak de wenschelijkste zegen
Zijn bron heeft in den druk!
Toon zaagt gij ook, geduchte God,
In al die wondre wisselingen,
Dien kronkelloop der aardsche dingen,
Den aard, de gangen van mijn lot.
Toen had ik, op dit groot tooneel
Der wondre wereld, ook mijn deel,
Door uwe wijsheid, reeds ontvangen.
Ja, hoe gering mijn werking schijn',
Gij deedt mij toch de gunst erlangen.
Een stip, in 't plan, te zijn.
Hoe dan, op dezen wanklen bol.
Uw hand mij ginds en herwaarts voere.
De snoodheid op mijne onschuld loere,
Mijn hart blijft steeds gerustheid vol!
Mijn God! hoe troost mij dit gevoel!
Gij schiept mij ook, om 't groote doel,
Uw godlijk oogmerk te bereiken!
Ik voere ook uw bevelen uit!