Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
148 3e tijdvak : 1702—1795.
Mooglijk denkt zij, opwaarts ziende,
Daar gij 't lialve rond bespiedt,
Schoone maan, zeg, ziet gij heden
Mijn geliefde Damon niet ?
Mooglijk zendt zij ook een zugtje
Van verlangen naar mij heen.
Vang het zngtje, schiet het weder
Met uw straalen mij beneên!
Hemeldogter, wellnstkweekster.
Blijft ons beider oogenlijn,
En laat uw vergulde straalen
Immer onze boden zijn.
In 1785 verschenen de eerste Gedichten, die Bellamy met zijn
naam uitgaf en die in 1804 herdrukt zijn. Ook deze bundel is
grootendeels aan de liefde, aan Eillis, en tevens aan de vriend-
schap, aan 's dichters tijdgenooten, aan Kleyn, Willem Carp,
Sebald Eulco Rau, Mr. J. Hinlopen en A.Uyttenhooven gewijd.
Voorts bevat hij eeu klaagzang van Dorinde, beginnende met
de woorden:
Hier legt mijn Damon nu in 't graf,
en een ander, op de dood van Chloë, waarvan twee engelen zeggen:
Wij hebben een zuster, op de aarde, gevonden,
beide gezangen, verwierven destijds veel bijval, en werden door sen-
timenteelc gemoederen gaarne gezongen. Ruim zoo dichterlijk
was intusschen de volgende Ode, die deze Gedichten versierde.
Aan Qod.
Ik heb mijn lier, voor u, besnaard,
En 'k nader bevend voor uwe oogen,
Daar gij, door 't ruim der hemelbogen.
Op vleugels van uwe almagt vaart! —
Voor u, die, in het eeuwig licht.
Uw' trotschen zetel hebt gesticht.
Een' troon ontzaglijk als uw wezen !
Voor u, die immer liefde zijt! —
Maar hun, die uwe magt niet vreezen,
Een schriklijk wreker zijt!