Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
• roezu. — j. bellamy. l-l?
Ons Vaderland mag adem halen !
Hoezee! hoezee ! hoezee !
Gelijktijdig met de eerste uitgave der Vaderlandsche Gezangen,
gaf Bellamy een bundeltjen in het licht, Gezangen mijner
Jeugd, en dat in 1782 naamloos, in 1790 voor de tweede
maal, en toen met zijne Nagelaten Gedichten verscheen. In 1808
volgde eene derde uitgave; deze verzameling, die schier geheel
van erotischen aard is, bezingt de dichter zijn verliefden omgang
met Francina Baane, die hij, ouder de benaming van Fillis, aan-
bad en met groote tederheid, op zeer bevallige wijze, bezong.
Een enkele proeve uit die kusjens, zuchten en minneklagten zij
hier voldoende.
Sehoone maau , zeg, iiet gij heden,
Daar gij 't halve rond bespiedt,
Sehoone maan, zeg, ziet gij heden
Miju geliefde Eillis niet ?
Ja, gij ziet haar, want geen wolkje
Dekt uw helderblinkend oog;
Gij kunt onverhinderd tuuren
Van den hoogen starrenboog.
Onverhinderd ! ach ! wat zeg ik ?...
Dak of vengster, zal misschien
U, ó Nachtvorstin, beletten.
Om mijn levenslust te zien.
Nijdig dak, afgunstig vengster!
Laat het oog der zuivre maan
Door uw digtgevoegde reeten
Bij mijn lieve Eillis gaan !
Maar, zoo gij , o lust des Hemels,
Mijn bevallig meisje ziet.
Zeg dan dat heur trouwe minnaar
Haar zijn teêre groete biedt.
Zeg, met ecn verhelderd blikje,
Door een schitterender gloed,
Sehoone Eillis, 't is uw minnaar,
Die u door mijn straalen groet.
Nachtverlichtster, Stiltekweekster,
Ziet gij mijne Eillis uu,
Mooglijk ziet zij, tederdenkend
Aan heur minnaar, thans op u !