Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
classische vetteren. gemengde leerdichten. G5
3. G-emengde Leerdichten,
Ook onder de geinengde leerdichten van godsdienstigen en ze-
dekundigen aard wordt veel gevonden, dat tegenwoordig niet meer
bruikbaar is, en waarmede men , althans in zeer jeugdigen leeftijd ,
geen het minste voordeel kan doen. Evenwel de rubriek, die ons
thans bezig houdt, is zeer uitgebreid, en bevat, behalve vele vol-
strekt verouderde geschriften, eenige vermaningen tot deugd en
goede zeden. Zeer zeker, onder die menigte stichtelijke en ou-
derwijzende voortbrengselen, is menig werk een nader onderzoek
overwaardig; vooreerst lette men op
Ben Boec van Seden,
Een fraai leerdicht, hoofdzakelijk handelende over goede manieren
en hetgeen thans uiterlijke beschaving zou genoemd worden. "Wij
schrijven er het volgende uit af:
<rWachti, vrient, van quader zede
ende van quaden gheselseape mede:
van quaden gheselle comt al quaet,
quade namen ende quade daet.
5 Vrient, oftu wilt huwen wel,
nem dien ghenoet 1) ende niemen el;
nem die es van goede zeden,
so leedestu dijn lijf 2) met vreden.
Men seghet dat sijn vieren saken,
10 die den mensche overdich 3) maken:
voerbaer geslachte ende wetenthede,
rijcheit van goede ende scoenhede;
die hun hier omme overdich doen
si hebber ietwet redene toe;
15 maer hi es dom , die hem verhevet,
die gheen van desen vieren hevet.*-
Als opwekking tot spaarzaamheid drukt de dichter zich aldus
uit over
het Geld.
Vrient, te tijt doe dine tere,
ende spare te tijt so hevestu eere;
1 Ghenoet gelijken. 2) Lijf, leven. 3) Overdich, hoovaardig.