Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
12Ö 3e tijdvak: 1702—1795.
»Die steeds naar meerder schatten dorst.
i-Hij zal, kan 't slechts zijn heblust voeden;
»Een vurige slaaf der vorsten zijn.
»Waar hij onsehuldigen ziet bloeden,
»Daar zal zijn vreugd en vrellust zijn.
»Zijn gansche ziel zal valschheid wezen,
»Zijn mond een kerker vol bedrog.
»Zijn helsehe ziel zal niemand vreezen.
Steeds juichend denken: werke nog .'....
»Gij zoudt vergeefs zijn werking storen,
»Vergeefs is hier een forsch geweld.
»Tot ramp voor 't Vaderland geboren,
»Is hij ten vloek des volks gesteld !»■
Verrader! monster ! vloek der aarde!
Vernederd schepsel der Natuur!
Gods wraak, die u tot heden spaarde.
Verdeige u eens door 's hemels vuur ! . . . .
Maar neen! — zij doe u slechts beselfen,
Hoe gruwlijk uwe daden zijn.
Geen bliksemvuur kan feller treffen —
Geen donder meer verschriklijk zijn.
Dan zal uw ziel zieh krimpen, wringen,
Gevoelen wat haar wezen is.
En, in die felle folteringen,
Gevoelen wat de Godheid is!
De jongste dag, die ooit zal dagen,
Leez' dan nog op uw aaklig graf :
»Hier ligt de vloek van vriend en magen,
»Die 't Vaderland den doodsteek gaf!»
Eenvoudiger en naar ons inzien veel schooncr is de Zang van
Matroozen na den slag van Doggersbank.
Solo.
Hoezee!.. Hoezee ! ... wij zegepraalcn I
Daar deinst, daar deinst de Brit:
Wij zetten aan zijn heerschzugt paaleu !
Ons Vaderland mag adem haaien!
Daar deinst, daar deinst de Brit!