Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
poezij. — j. bellamy." l5l
Jacobus Bellamy,
riissingen, 1757. Utrecht, 1786.
De voornaamste zeeuwsclie dichter van dit tijdvak was Jacobus
Bellamy, die te ütrecnt voor den predikdienst werd opgeleid,
en, door de koortsachtige beweging van 178Ü medegesleept, zijn
geletterde loopbaan in de Post van den Neder-Bhtjn en de Vader-
landsche Letteroefeningen, als een tegenstander van het stadhouder-
schap, begon. Weldra volgden zijne Vaderlandsche Gezangen van
Zelandus, die eerst in losse blaadjens daarheen vlogen, en nader-
hand in een bundel verzameld zijn. Zij alle ademen eeu dichter-
lijken geest en onderscheiden zieh boven de toenmalige kouranten
poezij, door diepgevoelde verontwaardiging en levendige, ofschoon
doorgaans overdreven en declamatorische uitdrukking. Als een
der beste stukken van deze verzameling, van gezwollenheideven-
wel niet vrij te pleiten, roemt men
Aan eenen Verrader des Vaderlands.
't Was nacht, toen u uw moeder baarde.
Een nacht, zoo zwart als immer was;
Een heer van heische geesten waarde,
't Gevögelt' liet een naar gekras
Door 't aaklig woud, tot driemaal, hooren,
De zee werd woedend, klotste en sloeg,
Dat zelfs, tot in de hemelkoren,
Den englen schrik in 't harte joeg.
Ow moeder zag u — cn het leven
Ontvlugtte aan heur benepen hart.
üw vader schrikte — stond te beven —
Zeeg neer — verwonnen door de smart,
Wanneer een stem, gelijk een donder.
Klonk door het huis, dat u ontving;
»Dat elk zich van dit kind afzonder',....
»Natuur, wrocht hier een' aterling.
»Zij heeft hem , tot een straf der volken ,
»In 's hemels grimmigheid gebaard.
»De snoodste geest uit 's afgronds kolken
»Zal hem geleiden op deze aard'.
»Hij zal zijn Vaderland verraden!
»De vrijheid trappen op de borst!
»Geen goud zal ooit ziju ziel verzaden,