Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
poezij. — zeeuwsche dichteks. 141
Zeeuwsche Bichters.
\
Behalve Mevrouw Hennert, die uit Zeeland was, telde deze
provincie ten minste nog drie dichteressen, thans vergeten,
als: Anna Eethaan, hehuwdmoeder vau Pieter Boddaert, een
der vervelendste theologische poëeten, die destijds zeer ge-
zien waren; Anna Maria Vincentius, dochter van een middel-
burgsch advokaat, en Jacoha Petronella Winckelman, jongste
spruit van ■ den burgemeester van Vlissingen, alle vrouwen van
vromen en edelen zin, maar met weinig dichterlijken geest bedeeld.
Onder de zeeuwsche mannen, vroeger zoo heldhaftig, was het
thans nog wakker en dapper genoeg gesteld ; ook als lieden van
wetenschap betaalden zij hun aandeel in hetgeen ieder Neder-
lander voor het algemeen belang behoort bij te dragen; doch
als dichters bleven zij bij de Hollanders verre ten achteren.
Noch Willem Swanke (1675-1733) wiens Stichtelijke Rijm-
oeffeningen ons teruggeven, wat hij »in de kerk had opgedaan,»
noch Jaeob Willemsen, die voor de zeeuwsche rederijkers een
onderzoek instelde over de vraag, waarom Eva geschapen was
ifferwijl Adam sliep, en verder Sions Zielsbanketten bezong, waren
op de hoogte van hun tijd.
Johan Moorman, burgemeester van Hulst (1696—1743), was
meer een man van vooruitgang, en daarbij een hartelijk voor-
stander der moedertaal. Eeeds in zijn tijd durfde hij met Datheens
Psalmberijming den spot drijven {Mengeldichten, 521). Hij verweet
ook den godgeleerden dat zij te weinig werks maakte van het
Nederland^h. Op eene andere plaats spreekt hij van predikanten,
advokaten en regters , en zegt:
»Maar als ik in de kerk hem op den stoel zie staan,
Alwaar hij Nederlandsch moet spreken voor elks ooren,
Dan doet een uur mij meer dan duizend feilen hooren;
Ik hoor den vloek des Wels dan dreigen aan het volk ;
Be Christus prediken door dezen bijbeltolk ;
Men noeme uwe Godt, de Heere den Messiam,
Bij Mosern al beloofd, maar klaarst door Ezaiam
En wende ik uit de kerk mijn treden naar het hof.
Alwaar de rechtsgeleerde ook vlamt op eere en lof
En zijn welsprekendheid wil toonen in ziju reden;
Dan sta ik, naauwelijks ter pleitzaale ingetreden.
Verbaasd, en twijfele of ik in een ander oort