Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
poezij. — p. nieuwland. 139
Of ligt, haar wijd gebied ontweken ,
Slechts eeus bestraald word door haar gloed.
Elk lichtjen , dat gij tintien ziet,
Zelf 't kleenste, dar uw oog ontvliedt,
Is zulk een bron vau licht, omgeven
Van waerelden, die zonder tal
Als stofkeus door elkander zweven.
En veilig zijn voor schok en val!
Verbeelding! is u niets te hoog.
Zo leer mij gindschen heldren boog.
Den goddebjken Melkweg, kennen.
Voer, langs dat breed en glansrijk spoor,
ffijn' tragen geest, op vlugge pennen.
Den wijden kreits der schepping door.
Die baan, wier zacht en lieflijk licht
Slechts wolkjens vormt voor 't scherpst gezicht,
Is een gestel van sterrenheemlen,
Wier eindloos flaauwe tinteling.
Van verre schijnt door een te weemlen,
Zich samensmelt tot éénen kring.
Hebt gij de grenspaal nu ontdekt ?
Weet gij, hoever de schepping strekt,
O stervling, eindig van vermogen ?
* Zo sla nog eens, uit dat verschiet.
Op held Orions beeld uwe oogen.
En zink, verzink dan iu uw niet.
Orion! uw volmaakte glaus
Voert mij omhoog van trans in trans.
Ontrukt mijn' geest aan 't aardsche duister !
Mijn oog beschouwt u uuren lang.
En telkens vindt het nieuwen luister,
En nieuwe wondren voor mijn' zang !
Is 't waar ? of faalt mijn zwak gezicht,
Dat ginds een kring van bleker licht
Meent in uw prachtig zwaard te outdekken!'
Een dunne vlek, wier flaauwe schijn