Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
2e tijdv. 2e ged. 1100—1500.
»Duue saels, sone, metten ouden
weder scop no soeren houden;
want so die oude langer levet
so hi die wijshede mere hevet."
Seneha Leeren.
Seneka Leeren zijn eigentlijk uittreksels, aan den romeinsehen
dichter Seneka ontleend, en bewerkt tot eene zameuspraak tusschen
Vader en Zoon. Wij lezen daar;
»Vader, een dinc es dat mi wert 1) noch sere,
dese rike man gheeft als een here,
ende hem volget ene grote scare
ghelijc hi een groot here ware.
Sone dnnc 2) best niet vroet, 3)
hets algader om sijn goet
niet om hem, ghelovet mi.
Die vliegho es gharne den honeghe bi,
ende; die v/olf suect die priden 4)
ernstelijk in allen tiden ,
ende die miere volget den zadc
waert dat sijt weet in allen stade;
sine volgen anders niet dese blase
en doet die soetheit van den ase.»
2. Legenden van let kruis. Leven Jes». — De Heilige Maagd en
Legend'.n der Heiligen.
Legenden van het kruis, Levens van den Zaligmaker eu beschrij-
vingen van de heilige maagd of hare wonderdoende Madonna
beelden zijn vooral overtalrijk, doch wekken , doot de veranderde
denkwijze over de godsdienst, schier geene belangstelling meer op.
Tegen ééne enkele schoone, waarlijk stichtelijke gedachte vindt men
in deze soort van dichtstukken geheele bladzijden, die in onze
eeuw slechts den spotlust kunnen gaande maken. Wat overigens
den vorm betreft, gelijken zij naar de legenden van heiligen , ons
door Van Maerlant en De Wevel nagélaten.
1) Wert, bedroeft. 2) Dune, gij en. 3) Yroet, wijs. 4) Vridm, prooi.