Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
ïoeiij. — p. nieuwlakd. 133
De wijze zweeg, want om dees wartaal te weerleggen,
Was hera onwaard : dit onbesehoft, dit honend zeggen
Van dezen ingebeelden zot
Ontving dus 't welverdiende lot.
't Bleef onbeantwoord : ja, maar 't bleef niet ongewroken;
't Verslindend oologsvuur, door staatzueht aangestoken.
Verhief zich in hun land: de stad werd omgekeerd ;
De moord liep langs de ontvolkte straten;
Zij moesten beide 't huis verlaten,
De rijke is arm, en de arme man.
Die van zijn' eigendom niet 't minst verliezen kan,
Is d' ander nu gelijk ... dat zal wel anders blijken.
Men weigerde deu dwazen rijken,
Hoe hongrig, hoe vermoeid, ook zelfs één' enkelen nacht,
Een herberg; wijl hij geen dukaten met zich bragt.
De wijze had geen' grond tot schromen.
Elk zoekt zijn bijzijn, elk acht daardoor zich vereerd.
Elk is raet zijn vernuft en zeden ingenomen;
Hij kreeg veel meer dan zijn wijsgeerig hart begeerd';
Ja, had hij voor den zot geen' onderstand verworven,
Dees waar' nog door gebrek gestorven.
Ziedaar, zoo werd het pleit ten eenenmaal beslist.
Een schrandre geest, in kunst en wetenschap bedreven.
Ofschoon de domheid dit betwist'.
Kan, zal ook, vroeg of laat, een eerlijk voordeel gesen!
P. Nieuwland.
Biemermeer, 1764. — Leiden, 1794.
Met Pieter Nieuwland, als Wis- en Natuurkundige, III. 38,
reeds herdacht, sluiten wij de reeks der hollandsehe dichters,
die vddr 1795 bloeiden, of in ieder geval meer tot de 18e dan
tot de 19e eeuw behooren. Ook Nieuwland was Mengeldichter,
en leefde meer voor de wetenschappen dan voor de kunst, wat
echter niet belette dat zijne poezij in gevoel, in warmte, in
verhevenheid en smaak bijzonder heeft uitgemunt. Reeds als kind
schreef hij de volgende :
■j
i
leiddkaad tot de geschied. dee nedeei,. letteer. IV. 13