Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
132' 3e tijdvak: 1703—1795.
De wijze zelf was liera eerbiedigheid verpligt,
Hoe anders ook zijn geest versierd waar', hoe verlieht.
Dus dacht hij: ('t was een uil, dit toonen die gedachten:
Want waarom zou men 't geld, als geld,
Door geen verdiensten vergezeld.
Den minsten eerbied waardig achten?)
Gelooft gij niet, dat gij iets heel bijzonders zijt;
Zoo sprak hij eens: wel buur! wat wint gij door uw vlijt ?
Houdt ge open tafel, zeg ? proeft ge immer lekkre spijzen ?
Drinkt gij, uit glas als kristallijn,
Den keurigen Tocaijer wijn?
Eeu laag eenvoudig huis, is meestal voor de wijzen;
Uw pracht is enkel zindlijkheid;
Geen kostbaar huisraad streelt uwe oogen,
Gij hebt niets, dat de zinnen vleit;
Heel anders is het met een' man van mijn vermogen.
Gij hebt geuoeg; maar wat zegt dit
Bij mij, die zoo veel goeds bezit ?
Wat wordt gij wel gediend! gij kunt met uwe vrinden.
Uw' lijfknecht in uw schaduw vinden.
Gij draagt in Junij en December 't zelfde kleed;
't Is of gij 't onderscheid van hitte en kou niet weet.
Wat voordeel trekt van u het land ?
Of geeft men ook accijns van zijn verstand ?
Maar mijne weelde en pracht.
Al mijne grootsche wijs van leven,
Kan 't land ontzaglijk voordeel geven;
Mijn geld raakt overal verspreid;
Het blinkt zelfs in de hut der nijvre naarstigheid,
'k Geef honderd schaamle huisgezinnen,
Het daaglijksch brood;
AVat zou de kunstenaar, wat de ambachtsman beginnen;
Zoo ik hem mijne hulp niet bood?
Het mensehdom wordt gekleed, gevoed door onze driften.
Hoe veel is toch de koers van uwe beste schriften?
En zoo gij aau een' Groote, (een' Groote van mijn soort;
Bij mij is rijk en groot, verstaat ge? 't zelfde woord.)
Bestondt uw werken toe te wijden;
De winst, die dit u gaf, moet niemand u benijden;
Zij zien het boek eens in, en leggen 't geeuwend neêr.
Men spreekt welligt van u, noch vau uw boek nooit weêr.
Gij spreekt van eer: wel man! dat is een kostelijke eer!