Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
e. -wolfr, geb. bekkeb. a. deken. 131
In dien besehrijvende maar toch krachtigen trant zijn ook de
volgende regels aan den Parijschen moord van 1572 ontleend.
6 Kartels Nacht, vol ijslijkheên!
Uw flonkerend gesternt' verdween,
Door schrikt verbleekt, op 't zien der wreedste burger-moorden,
Hoe zwijmt, in 't stroomend martelbloed
Van zoo veel duizenden, de Seine langs de boorden
Van haar ontstelden vloed!
Der eedverwanten krijgsgeweld
Wint in 't gefolterd Vrankrijk veld;
't Oproerig volk, gestijfd , door looze priestertongen,
Werpt schansen op van straat tot straat.
Tot eindelijk Valois, door bitsen hoon gedrongen,
't Verdeeld Parijs verlaat.
Bourbon, met 's volk elend begaan,
Gespt rustig 't heldenharnas aan;
De wreede zieldwang, die bij hem geen heul kan vinden,
Vlucht als de vleermuis, schuuw van 't licht;
Het eedgespan verstuift, als 't kaf voor de onweerswinden,
Voor Hendriks aangezicht.
Elisabeth Wolff, geb. Bekker, Agatha Beken.
Hier boven onder de romanschrijvers III. 113 hebben wij van
lilisabeth Wolfl" en Agatha Deken gesproken; thans bepalen wij ons,
net voorbijgang van hare patriottische uitboezemingen, tot eene
enkele proeve van het fabeldicht dat zij niet ongelukkig behandelden.
Be Armoede en de Rijkdom.
(Fabel.)
Twee burgers raakten eens in geenen kleinen twist.
De een nu was arm, doch wijs; had geest en zeer veel oordeel,
De rijke, die vau niets dan geldverteren wist.
Had overvloed; hij trok het voordeel
Van zijne renten en zijn land.
In 't kort, de een was eeu zot, en de andre had verstand.
De rijke wilde, dat elkeen voor hem moest wijken,
(Nu dat's het geklijk zwak van 't grootst getal der rijken).