Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
130 3e TijdvAK : 1702—1795.
O lentebloem der eerste martelsehaaren !
Het moordend staal dier woedende barbaaren
Wijdde u wel vroeg aan d'onverzaadbren dood,
Maar, heilig kroost! gij stapt, dus wreed verslagen.
Van moeders schoot, in 't opgaan uwer dagen,
Op d'eigen stond in vader Abrams schoot.
Nu moogt ge blijde in 't onverganklijk leven.
Eeuw uit, eeuw iu, op Euglen wiekjes zweeven;
Ten rije gaan voor 's Allerhoogsten troon.
Daar vangt uw oor der Cherubijnen galmen;
Uw handje omvat de verssche glorie-palmen,
En 't hoofd erlangt de schoonste martelkroon.
Maar gij, wiens kruin wij Judaas kroon zien dragen!
Wiens trotsche ziel in wreedheid schept behagen!
Die in uw hof geen gunstelingen spaart!
Uwe Echtgenoot' deed voor de moordbijl knielen!
Meedogenloos uw zoonen dorst ontzielen!
Gij wijd vergeefs dit teder kroost aan 't zwaard.
Gij mist uw doel, hoe wis gij 't waant te trelTen,
Schoon nooit uw hart die waarheid zal beseffen.
Hij, wien uw haat den dood gezwooren had.
Om wien uw vuist dit schuldloos bloed deed stroomen,
Dat godlijk kind, is 't lijfsgevaar ontkomen:
Egipte bergt dien onwaardcerbren schat.
Die vorsten zoon, ter heerschappij gebooren.
Zal hier uw rust in 't rijks bezit niet stooren:
Hij wend geen oog naar uwen wanklen troon;
Zijn grootsch gebied, schoon dit u blijft verholen.
Word niet begrensd door 's aardrijks beide poolen ;
Het wijd heelal eerbiedigt zijn gehoon.
Wat wenteling de rijken om moog' keeren.
Die koning zal van eeuw tot eeuw regeeren,
Zelfs dan, wanneer de zon de zilvren maan
Haar' heldren glans zal weigren meer te leenen.
De dag-toorts zelve in rook zal zijn verdwenen.
Zal 't bloeijend rijk van doezen vorst bestaan.