Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
s, m. van bek vrilp. 129
Helaas! wij zien de Betlilehemsche wijken
Alöm bezaaid met tedre kinderlijken,
Door 't staal ontzield op vorst Herodes last;
De wreedheid vliegt als raazend langs de straten;
Terwijl het rot der woedende soldaaten '
Op klagt noch bee der droeve moedren past.
Geen zuigeling, hoe jong, vindt hier versehooning,
't Geweld dringt woest in aller burgreu wooning;
Daar rukt meu 't kind van moeders volle borst.
Men kletst zijn hoofd te plettren aan de steenen.
En werpt'het wicht verachtelijk daar heenen,
Yan brein en bloed te deerelijk bemorst.
De legerknaap , gevoeloos voor ontfermen,
Rukt gints een zoontje uit moeders klemmende armen.
Terwijl zij 't dacht te bergen in dien nood;
Zij kermt, en smeekt om teder mededogen;
Vergeefs, helaas! hij moort het voor haar oogen
En spot, terwijl hij 't lagchend wicht doorstoot.
Geen wreede wolf kon ooit de lammerstallen
Om versehe prooi verwoeder overvallen.
Dan 't moordziek tot dit jonggeboren kroost.
Der oudren hart, dat, bij het angstig treuren,
Met wond bij wond op 't wreedst' zich voelt verscheuren,
Versmelt van rouw en weigert allen troost.
De laauwe stroom van 't bloed der zuigelingen,
Gemoord, geslacht, geregen aan de klingen,
Bij duizenden in Efrata geveld.
Kan 's konings haat en wraaklust nog niet koelen;
Men laat niet at van slaaven, woeden, woelen,
Tot alles sterft wat geen twee jaren telt.
Gelijk een roos, 't sieraad van Sarons dalen,
Ontloken door de warme zonnestralen,
Verwelkt, wanneer de zicht haar' steel doorkerft;
Zo ziet ons oog dees vroege roosjes kwijnen;
Den frisschen blos van 't lief gelaat verdwijnen,
Te deerlijk door een doodsche kleur misverfd.