Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
128 3e tijdvak : 1702-1795.
Verbaasdheid doet hen beeven:
De magtigen en Moab zijn ontstehl;
Het trotsehe hart van Edoms vorsten smelt,
De moed heeft hen begeeven.
Hoe zal al 't land op 't eigen oogenblik
Gelijk een steen verstommen, als 't met schrik
Uw wondren zal aanschouwen;
Wanneer, o God! uw volk, dat gij bemind,
üw Isrel aan de grenzen zich bevind ,
Dier weelige landsdouwen!
Kiet ongelijk een palm- en ceder-plant.
Zult gij uw volk döen wassen in het land.
Dat gij, 6 Hemelkoning!
Ten zetel koost voor uwe Majesteit,
Het heiligdom, door uwe hand bereid
Tot uw gewijde wooning.
Gods heerschappij bestaat alle eeuwen dddr,
Die Pharo dreef langs 't glibbrig waterspoor.
Met ruiter, paard en wagen.
Daar 't golvenheir zijn legermagt verslond.
Maar Tsrels kroost ging op den droogen grond,
Bevrijd van alle plaagen.
Bethlehems Kindermoord.
Wat krijgs-örkaan treft Efrataas geweste?
Wat klagt vervult de Bethlehemschc veste.
Die korts geleên van gulle blijdschap zong,
Toen de Englenschaar, al juichende op de velden,
De heilige geboort' van vorst Messias meldden,
Daar al 't gebergt' haar dankbre klanken vong ?
Wat wil die kreet ? die treur-galm, dien wij hooren i
Wat ongeval is Davids stad beschoren,
't Geeu in de vreugd hier aller droefheid wekt,
Daar de Echoos in de naast gelegen dalen
Dien jammer-toon met klagt op klagt herhaalen ?
Maar och! ons oog heeft reeds te veel ontdekt.