Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
s. m. van dee wiip. 127
Zij, die u wederstonden,
Zijn door uw' toorn, die als een vuurgloed blaakt,
Als stoppels door een felle vlam geraakt,
Op 't oogenblik verslonden.
Uw adem voerde, op deeze waterbaan,
Het golvenheir al hoog en hooger aan;
Gij deed den storm bedaaren,
£n 't vloeijend zout, 't geen straks zijn aart vergat,
Stond als fen rots, en baande een veilig pad
Voor Isrels legerschaaren.
De vijand zeide: »ik zal den vlnehtehng,
»Eer hij 't vermoed, vervolgen; deeze kling
Zal Isrels bloed doen stroomen.
»Ik deel gewis eerlang den rijken buit,
»'t Hebreeeuwseh geslacht zal, door de zee gestuit,
»Mijn wraak-zwaard niet ontkomen.
De ontwaakte wind beroerde 't rustend nat,
Zoo haast de vloed zijn loop hernomen had.
Zijn ze in de zee bedolven.
Uw regtehand hebt ge over 't meir gestrekt:
Zij zonken, toen hen 't water had bedekt.
Als lood in 't diepst der golven.
Wie van de Goón, wie van hen allen. Heer
Is u gelijk in heiligheid, in eer
En onbepaald vermogen P
Uw arm alleen heeft wondren voortgebragt.
Dies zal mijn mond uw wijdgeduchte magt .
Door lof-gezang verhoogen.
Gij hebt.dit volk verlost; uw hand geleid
En voert het zacht, door uw weldadigheid.
En wondre magt beveiligd.
Naar 't lieflijk land, door uw onfaalbren mond
Ons toegezegd; naar Kanans vetten grond
Aan uwen dienst geheiligd.
In Palestine is reeds die maar gehoord:
De zachte rust dier volken word gestoord;