Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
12Ö 3e TIJDVAK: 1702—1795.
Karei I ter eere — strooide dichterlijke bloemen over Kareis-
haven door hem gesticht, zooals over Oud- en Nieuw Hessen ,
dat den landvorst lief had en vereerde. Na zijn overlijden, verloor
Koolaart een groot deel van het inkomen, dat hem in 't leven
hield, stierf spoedig, en liet Elisabeth, die tot in hoogen ouder-
dom haar dichtgeest behield, in zeer zorgelijke omstandigheid
achter,
Sara Maria van der Wilp.
Amst., 1716-1757.
Eene andere dichteres, tijdgenoot van Elisabeth Koolaart en
Lucretia Wilhelmina van Merken, was Sara Maria van der Wilp,
dochter van den amsterdamschen conrector Willem Erederik van
der Wilp. Zij zong mede in deftigen, gemoedelijken en dikwijls
bijbelschen toon, bijv.:
Lofzang van Mozes.
Ik zing den lof van aller heeren Heer;
Zijn Majesteit alleen zij eeuwig de eer!
Want hij is hoog verheven,
Hij, die zijn volk, zijn Israël bewaart,
Die Pharoos heer, den ruiter met het paard
Heeft iu de zee gedreven.
Hij is mijn kracht; het voorwerp van mijn' zang;
Mijn God; mijn heil; dies sticht ik hem eerlang
Een lieffelijke wooning.
Zijn naam is Heer; hij is een magtig held;
Mijns vaders God; dies zij den lof vermeld
"Van mijn geduchten koning!
Voor Isrels oog is Pharoos talrijk heir,
Met al de bloem der hoofdlien, in het meir,
In 't roode meir verdronken.
Zijn wagens en zijn krijgsmagt onderéén
Zijn door dc zee bedekt, en als een steen
In 's afgronds diep gezonken. ^
Gij toonde, ö Heer, uw onweerstaanbre kracht;
Uw regtehand verbrak uws vijands magt;