Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
classische leiïellex. fabelen en leeïkegelen. 63
een case. Dit sacli Reinacrt,
ende sprac aldus ten roeke waert: 1)
5 »Dine vederen sijn soe seone,
du inochts boven alle voglen crone
draghen, hadstu claren sanc «
«Bi Gode, ja icseidi, //Goddane!*
Doen toendi aldaer sijn luut.
10 Hi gapede, ende die case viel uut.
Den case greep die vos lieinaert,
ende liep te sinen hole waert.
Dus sijnre velen te scherne ghedrevenS)
bi prise, die si hem horen gheven.»
Zedespreuken van Cato.
In de Zedespreuken van Cato, alle in vierregelige coupletten uit
het Latijn overgezet of liever van verre nagevolgd, heeft men
met een vader te doen, die zijn zoon tot het goede vermaant.
Ouder vele nuttige lessen, ontvangt men daar de volgende vermaning:
15 »Alse di iemen ghevet lof,
ne wes te blider niet daer of :
die vroede merket ende verstaet
eer hi van iemene lof ontfaet.»
»Als een ander man doet wel,
20 dat onthoude ende vertel:
alse du weldoet, swigher of,
so selstu hebben goeden lof.»
»Die wile du best jonghelinc
so doe so menighe seone dinc
25 dat, alse di naken dine daghe,
men te goede dijns ghewaghe.»
»..Use di vernoy 3) toegaeti)
soec an dinen vrienden raet;
want die vrient, die trouwe hevet
30 es die beste troost, die levet.»
1) Ten roeke viaert, tegen den roee. 3) Seherne dryven , bespotten. Soere,
zie vers 33, spotternij. 3) Vernoy, tegenspoed, verveling, verdriet.
4) Toegact, ovefkomt