Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
poezij. — elisabeth koolaart, geb. hooïman, 125 ^
Om 't nutst geheim, in zijnen diepsten grond,
Zelf op te sporen.
Hij kipt cr uit wat dienstig is en nut;
Wat steden bouwt, wat slirdische wegen schut;
Wat koopmanschap en zeevaart onderstut.
En 't rijk kan schoren.
Zoo draaft de held het boschrijk Duitschland door,
Doorsnuffelt wat bij Deeu en Pool en Noor
Te vinden zij; en klieft het golvend spoor
Der zilte baren.
Daar hem de Brit op 't krijtwit strand begroet.
De Seine trad hem juichend te gemoet,
Zoo ras zij hem haar' kronkelenden vloed
Zag opgevaren.
Zoo wellekomt in hare vorstenzaal
Hem Nederland, met statelijk onthaal;
Nu 't haar gelukt den keizer andermaal
Verheugd te ontvangen.
Verzelschapt van de sehoone keizerin,
Die flonkerster, dat voorwerp zijner min,
Die, nevens hem, haar' naam ziet leven, in
Der dichtren pngen.
ó Kijksmonarch! o zegenbarend licht!
Waarvoor de nacht der onbeschaamdheid zwicht,
üw onderdaan moet, duur aan u verpligt,
U altoos danken.
Uw glorie streeft der helden roem voorbij,
Geschiedkunde en vergode poezij
Vereeuwigen uw' eernaam, naar waardij,
Met grootsehe klanken.
Koolaart kwam tot armoede, en vertrok naar Duitschland, waar
de landgraaf van Hcssenkassel hem een ambt aanboodt, dat,
tamelijk onbeteekend nogtans in zijne dringende behoefte voorzag.
Eliasabeth zong toeu, in 't Latijn en Hollandsch, den ouden