Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
poezij. — elisabeth kooiaaet, geb. hoofman: 119
En riep het zieltje nogh terug:
Maer dat, te snel en vlug.
Was nu al opgevaren
Bij Godts verheugde schaeren.
Daer lacht en speelt het nu zoo schoon,
Rontom den hoogsten troon;
En spreit de -wiekjes luchtig uit,
Door wee noch smart gestuit.
6 Bloem vau dertien dagen,
Uw heil verbiedt ons 't klagen.
Ten slotte. Wij hebben van Poot, die noch heldendicht noch
treur- of blijspel beoefende, meer medegedeeld dan van menig
ander, die in de I8e eeuw uitsluitend Mengelwerk te voorschijn
bragt; want naar onze beschouwing was hij ondanks zijne zwak-
heden en gebreken veel meer poëet dan alle die in dit tijdvak
aan zijne zijde stonden, of onmiddelijk gevolgd zijn, en met dit
oordeel kwam ook Bilderdijk ten naastenbij overeen, althans
hij zegt:
Een teêr en zacht gevoel, den fijnen smaak nabij;
Een flikkerende geest, die zonder woestheid blaakte;
En echter 't kenmerk droeg van 't vuur der poezij:
Zie daar wat wakkren Poot zijn lauwer waardig maakte.
Doch had geen valsche kunst zijn dorperheid beschaafd.
Geen dichter waar zoo stout den Pindus opgedraafd.
mengeldichters.
Elüaheth Koolaart, geb. Hoof man.
Haarlem, Kassei, 1736.
Onder eene menigte Mengeldichters uit de dagen van Poot,
Hoogvliet en Langendijk moeten wij er velen met stilzwijgen voorbij-
gaan , maar mogen Elisabeth Koolaart niet vergeten. Zij was de
dochter van Joost Hoofman, een zeer vermogend haarlemsch
koopman, en ontving eene allezins beschaafde en tevens geleerde
opvoeding. Eeeds in haar jeugd beoefende zij de latijnsche poezij,
en schreef hollandsche verzen, die zonder pedanterie het buiten-
leven ten onderwerp hadden, bijv. eene uitnoodiging aan hare
gespelen, die zij op het Bloemcndaalsche Veenberg, een lustoord
van hare ouders, te gast noodigt, en waariu het heet: