Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
118
3e tijdvak: 1703-1795.
Marten Luther.
Hoewel men mij opt schotst verlästert en beticht.
En bijster blijft bestormen;
Ik gaf nochtans de kerk, door yverigh hervormen
Een ander aengezigt,
Haer binten raekten los, terwijl de mensehen vloden ;
De pijlers werden krom. Zij had een stut van noden.
Joan Kalvijn.
O Schrandere Kalvijn 't ruim aerdrijk door bekent,
En al te trots genoemt de trotste en snootste ketter.
Gij staeft, als kerk bij kerk, uw zeggen met Godts letter;
Maer och! de werelt beeft als zich de hemel went.
Wat was er bloet gespaert, en twist noit aengeheven
Waer 't oude Godtspad recht en 't nieuwe wech gebleven.
Oj) het Wapen van den Heer Gerard van Alfen.
't Gehelmde schild is 't merk van edel bloed,
Uit eedle daên bespeurd men 't vroom gemoed.
Wie cel wil zijn tot niemants ongenoegen.
Moet nieuwe deugd bij ouden adel voegen.
Poots Lijk- en Grafdichten komen uit den aard der zaken het
meest met zijne hofdichten overeen, en bevatten onder anderen
eene hartroerende herdenking of nagedachtenis op het afsterven
zijner moeder, benevens de korte, maar zeer dichterlijke uitboe-
zeming bij het overlijden van zijn eigen kind, luidende aldus:
Op de doodt van mijn Dochtertje.
Jakoba tradt met tegenzin
Ter snode werelt in;
En heeft zieh aan het eindt geschrelt,
In haere onnozelheit.
Zij was hier naeu verscheenen.
Of ging, wel graeg, waer heenen.
De moeder kuste 't lieve wicht
Voor 't levenloos gezigt,