Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
poezij. — httbekt coekelisz. poot. 117
Als eens der oudren aert
In Saraes boezem vaert
Na hare kindsehe stonden:
Zoo zien wij deugd en geest
Vergaren als ter feest:
Zoo zien wij deugd en geest verbonden
In 't lichaem, schoon van leest.
Hoe menig minnend hart
Zal zij met zoete smart
En kuisohe zorg bewaren !
Hoe zal haer maegden deugd
Een boek zijn voor de jeugd !
Hoe zal haer maegdendeugd mijn snaren
Doen klinken in de vreugd.
O Sara, spaer geen lach
Op dezen blijden dag ,
Noch dring 't vermaek in palen.
Leer zorg en zog met lust
Waerdcercn, stü gesust;
Leer zorg en zog met lust betalen.
En groei en bloei gerust.
In de Lofdichten vinden wij eene hartelijke ingenomenheid met
Antoni van Leeuwenhoek, Arnoud Moonen en andere geleerden
dichters of kunstenaars. Inderdaad Poot, die veel aan Vondel
en Antonius verschuldigd was, had even als zij steeds een gees-
tig woord jvoor zijne beroemde tijdgenooten gereed. Wat vooral
fraai is, hij, die een schoone geest bezat, had tevens een edel
hart; hij vereerde het schoone en goede waar hij het vond, in
den klokkenist van Delft zoo als in jufvrouw Koerten, die met
papier en schaar Lysippus, Pidias en Praxiteles op zijde streef-
de. Dat Van Loon, de E. K. godsdienst beleed, Van Heussen
en Van Eijn van Jansenisme verdacht waren, dat de schilder
Adriaen van der AVerf goed gereformeerd en een paar lieflijke
zangsters in Zuid-Holland, wat hunne godsdienstige rigting be-
treft, geheel geen naam hebben liet Poot in het midden. Hij
zag hunne belijdenis over het hoofd, en vereerde hen als kunst-
vrienden en sieraden van hunnen tijd.
Uit de Bijschriften, een dichtsoort, die thans buiten gebruik
is, schrijven wij de volgenden over: