Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
680 3e tijdvak : 1702—1795.
Hoeft gij geen kleeren noehte kost
Van goede lien te praelien;
"Wat scheelt 't n hoe de werelt host?
Daer Heraklijt om schreien most,
Most Demokrijt om lachen.
Maer, zegt gij: och ! het weêr wordt zwaer.
Ons dreigt een felle donder,
Geen noodt, ai heit een luttel maer.
De nevel scheurt: de lucht wordt klaer.
Het onweer is' al onder.
Dan 't licht is ook aan 't ondergaen.
De nacht zal u benarren.
Mij niet, nu komt de blanke maen
Met haer vergulde horens aen
En hondertduizent starren.
Eindelijk bevat de afdeeling Mengeldichten, nog een bijzonder
fraaijen lofzang op het Nat van den Vrede, en treft men onder
vele gekunstelde en van wansmaak overladen Geboorte- en Lof-
dichten ook bloemen aan, zoo frisch en geurig als er ooit om
de wieg van een kind gevlogten zijn, bijv. in het Boezemoffer,
ten geboorte van Jongvromoe Sara Oiidaen, dochtej — enz.
Sla nu , o Hemelheer!
Op OUS Uw oogen neêr.
Tot milde gunst genegen,
Genaek dit kind met heil,
En draeg uw gaven veil.
Genaek dit kindt met heiige^ zegen
Uw rijkdom kent geen peil.
Zend Uwe dauw en lucht
Op deze jonge vrucht.
En schik de zijden spreien.
Verhoor d'onnoozle wieg,
AVier pand geen hoop bedrieg;
Verhoor de onnoozle wieg in 't schreien,
Op dat de vrees vervlieg.