Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
■H"
68 2e tijdv. 2e ged. 1100—1500.
Voorts heeft do classisehe , even als de romantische poëzij, eene
afdccling :
Liederen.
Beschouwen wij vooreerst de
Naamlooze Leerdichten.
1. Fabelen en Leefregelen, aan de Ouden ontleend.
De dichtstukken, onder deze afdeeling opgenomen, zijn wei-
nig meer dan schoolboeken, die, om dc voortreffelijkheid van
hun inhoud , naar dc behoefte van latere geslacliten, steeds op
nieuw vertaald werden en alzoo voortdurend in gebruik bleven :
zij zijn voornamelijk de Fabelen van Esopus, de Zedespreuken
van Cato, Seneka Leeren.
Fabelen van Esopet.
Eene fraaijc verzameling, die uit het Eransch tot ons overkwam.
Esopet beteekent kleine Esopus, en onder die benaming verstond
men eene Bloemlezing uit den grieksolien fabeldichter, ten tijde
van Augustus door Phaedrus in het Latijn nagevolgd, en voorts
in alle talen van Europa overgezet.
üit dezen Eabelbundel kiezen wij het volgende tot eene proeve :
De Gulzige Hond.
«Over oen brugge ghinc een hont,
die een been droech in den mont.
Doen hi die scade in 't water sacli
van den bene, hort wat hi plach:
5 hi snauwende om 't stic van onder,
dus wert hi van den bene sonder.
Dese favele es gheseit van dien,
die al willen hebben, dat si sien.
Die emmer anders goet begaren ,
onbliden worden si van den haren.»
De Kraai en de Vos.
»Op een boem sat tere stont
een roec, 1) ende hadde in sinen mont
1) Uoee, kraai.