Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
poezij. — htjbeet coenelisz. pooi. Il5
Be Velt- en Zeezangen, die op dit bundeltjen volgen, zijn
huwelijksgedichten , waaiin het aan geen hartelijkheid ontbieekt,
doch die, van arkadische sieraden overladen, veel te gekunsteld
zijn voor onze eeuw. Dezelfde aanmerking geldt ook de Minne-
dichten, wier mythologisch kleed nogtans zoo gracclijk daar heen
wappert als had Poot nooit anders geleefd dan in een wereld
van nymfen, olympische goden en godinnen. In de Mengeldichten
ontmoeten wij een van Poots meest bekende gedichten het Akkerleven.
»Hoe genoeglijk rolt het leven
Des gerusten lantmans heen,»
en wat daar meer volgt.
Verder het Vrolijk leven, dat insgelijks veel verdiensten heeft
cn hier eene plaats moet innemen.
Vrolijk leven.
Waar is mijn citer toebereit ?
Wat klanken wil ze geven?
Wat zing ik , daer een ander schreit:
De vrolijke blijgeestigheit
Is 't leven van het leven.
Wat laet zich 't volk van ijdlen schrik
En mijmerende zorgen
Beknellen? vrienden, doe als ik;
Gebruik toch 's levens oogenblik
Zoolang de doot wil borgen.
Al schokte zelf de hemelspil
Uit haer metaele pannen,
Weest gij te vreên, gerust en stil,
Een die gelukkig leven wil,
Moet hoop en vrees verbannen.
Zoudt gij gestaeg bekommert zijn ?
Zou druk uw vreugt besnoeijen?
Neen, neen, verdrijft die boezempijn.
Gij woont zoover niet van den Rijn,
Daer muskadellen groeien,