Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
114 3e tijdvak : 1702—1795.
oudste zuster, de eenige vau eeu breed geslacht, die behagen
schiep in poezij.
*Mijn goe Tortuin, zco schrijft hij, is gestorven.
De vergenoeging troost mij heden
En zal mij troosten, altijd rasch,
(Dat heeft zij mij belooft met eeden)
Al schokte d' aardbol uit zijn as.
Ai zie haer stant en schoone kaekcn,
En eer haer' inborst zonder gal.
Daer kan men vasten staet op maken,
Maer noit op u, o los Geval.
Gij huichlares, hebt mij waerachtigh
Eene al te schraele gunst betoont;
Dus zal wel haest uw tombe prachtigh
Met deze grafspreuk zijn bekroont:
Hier sluimert Pools Fortuin in 't maenlicht,
Boor werkeloosheid afgeslooft.
Zij was voor hem niet quaet van aenzigt,
Maer al te kael van achterhooft.a
Begt verstandig laat de dichter er op volgen:
De zielrust wort, hoe 't hoog magh boogen,
Met purpren rok en gouden kroon
Kiet opgezet of aengetogen,
En schuilt in schatten toon noch troon.
Houdt gij, 0 Zuster, u te vreden
Met uwen staet, al schijnt hij kleen;
Zoo heb ik 't hart wel, en met reden.
Om u door 't ruim der werelt heen
Voor een welwijze vrou te roemen,
Ja voor de rijkste, dier ér leeft.
En 'ksta u toe mijn doen te doemen
Indien 't ooit slaafsch en ij del streeft
Naar gout, ten smaet des Noitgezienen.
Het geit is veeltijts een tieran.
Die 't kroont en zweert zal 't moeten dienen,
Maer is er geen bezitter van.
Laet ons naer raedt en reeden hooren,
En zoeken bij 't vernoegen baet.
Het schepsel is nogh ongeboren,
Daer 's Hemels zorg niet overgaet.