Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
112 3e TIJDVAK: 1702—1795
ook zijne Bijbelstoffen eenigzins te preekachtig opgevat voor onzen
tijd, zij tellen nogtans vele schoonheden, die in menig sermoon
gemist worden, bijv.:
Christus opstanding.
Daer stijgt een berg ten top in Qalileên,
Van Jezus korts herboren voet betrêen.
Hier henen zet de leerlingschap haer schreên,
Men mocht hem vinden.
Triomf! kij kampte en strijkt den gloriehoed.
Triomf! de slang ligt onder zijnen, voet.
Triomf! de Bruid ontvangt den vredegroet
Van haar beminden.
ö blijde tijdt! o overzalig lot!
6 Hemelweelde, afdalende van Godt,
Gij doet de ziel, verknocht aan 't hoogst gebodt;
Van blijdschap schreien.
Dat keel, en snaar, en orgel, en trompet
Hem loven, die 'serfvijands macht verplet.
Eu 't Gods geslacht in zachte vrijheidt zet
Gij Englereien.
Prijst hem die bukt en uit den vloekstroom drinkt,
Maer 't hoofd verheft dat rijk van starren blinkt.
Dit's blijder dag dan die Hozanna zingt
Tot in den hoogen.
De fel verdrukte Onnozelheid, die pas.
Hoe schuldeloos, aen 't kruis geklonken was,
Kijst heerlijk , als een fenix, uit haer asch,
Voor ieders oogen.
Haer school, een duif, die in de steenrotskloof
Den havik, graag op weereloozen roof.
Ontweek, ziet scherp, 't Schoorvoetende Ongeloof
Belast de wonden.
Meu ziet, en hoort, en voelt, en kent zijn Heer.
De Heüend leeft. Hier geit geen strijden meer.
Zoo staet de zuU der Evangelieleer
Op vaste gronden.
Jongelieden voor den predikdienst bestemd, mogen deze Bijbel-
stoffe n niet ongelezen laten, en zullen er meer stichting en