Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
poezij. — httbekt coekelisz. poot. 111
En ßoelant liet zich daer berooven
Van krijgseer, hart en buit.
Maar wat geldt hier een bloetvergieter
Of helt of dwingelant ?
De wijsheit zelf, de wijsheit liet er
Haar voetstap in het zant,
Vfi] werden in een heelt de gangen
Van Salomon gewaer,
En zagen Samsons lokken hangen
ïe pronk aan een pilaer.
Helaas, zelfs de vorst van het Kermisland, waar Poot en zijn
vrienden vertoefden, was slechts een zwetzer.
En, na al zijn roemen.
Vereert hij ons uit min
Met arme vijf of zeven bloemen
En daer nogh horzels in.
Eindelijk, men bespeurde een slang in 't kruid; men trok de
voeten terug; men stopte de ooren voor het Sirenen gezang,
en de dichter betrad, na zwaar berouw en veel verlies van volk,
de vaderlandsche kust, en daar , zegt hij, aan zijn vriend Oudaan,
zit ik na veel afdwalmg andermaal onder de abtswoudsche linden,
En heb al lang de wufte standers
Mijn blinde dienst ontzeit.
Tot lering van andere, voegt hij er bij, zou mijn onheil
breeder kunnen behandeld worden, maar mijn zangnimf schudt
haar hoofd. Vergelijk mij derhalve bij een kind dat berouw heeft
en vergeving verdient, zoodra de tranen langs zijne wangen
vloeijen. Bovendien weest er zeker van, dat
De roozen van de werelt groeien
Aan dorens van verdriet.
Zooals de dichtstukken van Poot, in zijnen drie bundels ge-
rangschikt zijn, bestaan zij uit: Bijbelstof en, Brieven, Velt- en
Zeezangen, Minnedichten, Mengeldichten, Geboortedichten, Lof-
dichten, Bijschriften, Bruiloftsdichten, Lijk- en Grafgedichten.
In al deze afdeelingen vinden wij den waren dichter; zijn