Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
108
3e tijdvak: 1703—1795.
Gewapend stonden thands de wederzij dsehe machten,
En drilden met hun speer, vermetel op hun krachten ;
Als Jupiter zijn' hof, aan 's Hemels trans vergaard, ^
De felle krijgers toont in slagorde uitgeschaard,
Den legerstoet gelijk van Eeus- en Paardevolken.
Wie, vraagt hij lagchende om, neemt heden uit de wolken
Of Muis of Kikvorsch in bescherming van een God ?
Wie stelt zich hier aan 't spits van 't land- of water-rot ?
Hij spreekt Minerva toe: Voorzeker, 't zijn de Muizen
Die snufflende om 't altaar in uwen tempel huizen,
Wier zaak ge u aantrekt als beschermster van hun recht.
Mijn dochter, 't staat u vrij, vermeng u in 't gevecht.
Mijn vader, zegt de Maagd; ik, muizen hulp betoonen !
Verslinders van mijn wasch op disch en blakerkroonen!
Dit ging mijne eer te na. 't Vermetele -ongediert 1
Dat schaamtloos overal zijn vraatzucht teugel viert.
Verknaagde een sluierdoek, met deez mijne eigene handen
Geweven, en doorvrat mijn dichte choorzaalwanden,
De naaister stopte 't een, de metselaar 't ander gat.
Maar vragen ' t loon daarvoor, en 't treft mijn tempelschat;
En zou dit vuil geboeft mijn' gramschap niet doen zieden ?
Doch waan ook niet dat ik den Vorsehen hulp zal bieden:
Dat 's waarlijk ook geen volk, dat, zoo ik 't zeggen mag.
Zich aanbevelen laat bij lieden van mijn slag.
Nog is er de aart niet uit der Lyciaansche boeren,
En Pluto uit de Hel zou hun den muil niet snoeren,
't Zijn rechte lompaarts, en geen Godenbijstand waard.
Laatst keerde ik uit den krijg vermoeid en 't hoofd bezwaard,
En 't eindloos wrikkikkik uit riet en waterkruiken
Liet heel den langen nacht mij 't vaakrig oog niet luiken,
Mai.r slaaploos lag ik daar met hoofdpijn zonder heul.
Totdat mij 't haangekraai weêr opriep van de peul.
Doch waarom zou een God zich in een veldslag mengen,
En wagen 't om op nieuw ons Godlijk bloed te plengen?
Want strijders dragen zelfs den Goden geen ontzach.
Neen, maar vermaken we ons in 't aanzien van den slag.
Hubert Cornelisz. Poot.
Abtswonde 1689—1733.
In 1716 gaf Poot een bundeltjen Mengeldichten, waarin de dichter