Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
POEZIJ, — L, SCnERMEK. 107
Hun pantser, 't geen een bies om 't ligchaam sluiten deed,
"VVerd uit een kattenvel op 't kuustigst toegereed.
Hun schild is 't deksel van een nachtlamp, dat, bij 't dagen
Op 't gapend olyhol ter dekking' toegeslagen,
Bij nacht zich opheft en ten spiegel strekt van 't licht.
Hun krijgsspeer is een naald, ontzachlijk in 't gezicht,
IJit blaauwend staal gesmeed; en 't helmtuig om huu slapen,
Een ledige okkernoot, een ondoordringbaar wapen!
Dat was de legermacht der Muizen toegerust.
Maar 't Vorscheudom wordt van dien toestel dra bewust,
Verlaat zijn poel, en legt een Landdag aan op 't drooge,
Wel vreêgeziüd in 't hart, maar stout ten ooreloge.'
Daar treedt een krijgsheraut! zijn scepter in de hand!
Hun nader, Potverderf, zijns konings bloedverwant,
En zegt hun d'oorlog aan. Gij, Vorschen, zijn zijn woorden
't Verbolgen Muizendom van dees aanminnige oorden,
Ter zoen van Kruimdiefs moord in 't blinkend staal geschaard,
Verkondigt u den krijg en eischt u op voor 't zwaard.
Zijn zielloos lijk roept wraak en dobbert op de golven,
Waarin een laf bedrog hem trouwloos heeft bedolven;
En , die zich schuldig maakte aan dezen gruwelmoord ,
Is Blaasbaak, is uw vorst. Gij hebt mijn last gehoord;
Bereidt u tot den strijd en weert u, wakkre Vorschen,
Indien gij mannen hebt die wapens durven torschen.
Dus sprak hij, en verdween. — Deze onverwachte taal
Trof heel de menigte, gelijk een bliksemstraal
Die door de boezems sneed. Hoe! roepen ze ongeduldig, |
Vorst Blaaskaak! Blaaskaak rijst: Uw koning is onschuldig, |
Dus zegt hij. Ik (mijn volk !) versloeg den vreemdling niet;
Ook zag mijn oog hem, zelfs, niet sterven in de vliet.
Hij speelde aan 's waters kant en waagde in roekloos dartelen,
Ons zwemmen na te doen met onvermogend spartelen.
Vergeefs beticht men mij. Doch maken we ons met spoed
Ten ondergang gereed van 't valsche veldgebroed!
Ja, waapnen we ons terstond, eu hoort mij , spitsgezellen !
Het middel biedt zich aan, hun overmacht te vellen.
Beslaan wij 't hellen van den oever met ons heer.
En dring' men wat ons naakt de glooijing af in 't meer:
Dan moogt gij ze in den vloed al spartlend zien versmooren.
En staaplen ze op een hoop als Straatburgs hoogste toren !
I