Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
106 3e tijdvak : 1702-1795.
In digte lommer van een eikenboom gelegen ,
Mij door hun hart gesehreeu, schoon'k was tot slaap geneegeu,
Geen tijt vergunden dat ik eens mijne oogen sloot
Dus bleef ik tot de haan den morgen kraaide, in uoodt ,
"Wijl ik den ganschen nacht van hoofdpijn lag te klagen,
Doch laat ons geen partij der helden gunst toe dragen.
Bilderdijk vertaalt die plaats eenigzins anders, en zegt aldus:
Op d'oever vau de poel in 't mollig gras gedoken
Zag dit Papiersnoet aan. — Van ongeduld ontstoken,
Vliegt hij al jamm'rend op, en boodschapt aan 't geslacht
Den moord van 's konings zoon, verradersch omgebracht.
Die tijding slaat om 't hart van 't piepend ras der muizen;
Wien razernij en wraak door bloed en aders bruizen;
Men dagvaart door Heraut en Rijksbö wijd en zijd
Geheel den volksstam op voor 't s' andrendaags ontbijt.
En doet ze in 't rouwvol hof ten staatsraad saamvergaderen,
Waar koning Knabblaar treurt, rampzaligste aller vaderen,
Wiens erfgenaam der kroon, van ' t ijs des ^doods verstijfd ,
Ginds, met zijn buik omhoog, door kroos en plompen drijft.
De purpren dageraad breekt door de nachtgordijnen,
En toont het aanzicht, maar betrokken. Zij verschijnen.
Miju vrienden, zegt de vorst, mij treft de zwaarste slag;
Maar allen deelt ge er in met heel het Rijksgezag,
Drie zonen heeft mij 't lot op 't allerwreedst onttogen,
Den oudsten vrat een Poes balddadig voor mijne oogen:
De tweede viel door list van 't menschdom in den knel.
Den muizenval ten prooi' (dat werktuig vau de Hel !)
Die hem door 't aas verlokte , en leverde aan hun woeden ;
Mijn laatste en dierste spruit, die me alles moest vergoeden.
De hoop van heel mijn volk en van mijn ouderdom.
Bracht Blaaskaak iu de poel, bracht snoode Blaaskaak , om.
Koomt, gorden we ous ter wraak! het harnas aangeschoten !
Verdelgen wij 't geslacht dier groene huppelpoten!
Hij sprak. Zij hangen flox de wapens om de leen.
Een krijgslaars, echt romeinsch , bekleedt hun 't rechterbeen,
Gewrocht uit harden schel van uitgekaauwde wakken
Op 't moesbed taai gerijpt mot zwarte navelvlakkcn.