Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
classische letteren. heinr. van hollant. 61
15 Corat [in] Aquario 1) in vollen lichte
die mane, als ic dichte,
in Saturnus quade anschijn,
ende iemant siec wort, dat moet sijn
int hovet ende in die been,
20 van arbeide over een.
Nu es hem wee nu es hem bat,
nu hongert hem, nu wert hi sat,
hine weet niet wat hi wille
hine mach niet liggen stille.
25 Es die mane in Aquario
met Marcurius of Satumo,
het moet van swarten Colera comen,
die siec dan wort, heb ic vernomen.
Ende wasset die mane, ende vint si niet
30 ene groete planete— dat besiet
eer si comt in opposito, 2)
dat hen d'ongemac quam to,
hi moet sterven, dan is geen blijf 3)
ist man, kint ofte wijf.
35 Dit makede van Hollant Heynric,
die daer omme wakede een stic 4)
eer hijt in dietsche dus heeft bescreveu.
God gheve hem 5) tewelike leven
ende hem allen, diet horen lesen,
Amen! ic staes af met desen.
In eene menigte naamlooze leerdichten, worden soortgelijke on-
derwerpen behandeld. Zij zijn aldus te rangschikken:
1 Fabelen en Leefregelen, aan de Ouden ontleend.
2 Legenden van het kruis. Leven Jesu. De H. Maagd. Le-
genden der Heiligen.
3 Gemengde Leerdichten.
4 Hekeldichten.
5 Leerdichten over de Natuurkunde.
6 Historische Leerdichten.
Aquarius, "Waterman. 2) Opposito, 180 graden verder. S) Blijf, vertoef
uitstel. 4) Stic, een poos. 5) Hem, hun
leiddraad tot de gesch. der nederl. letierk. 6