Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
poezij. — l. soheemee. 105
Van nootedoppen. Hier zou men d'ontaarde sclielmen
Meê sneuvlen doen, en 't stof bezwalken met hun bloet.
De vlugge faam terwijl vliegt door de lueht, en doet
Dees sehrikk'lijke oorlogskreet in 't oor der Vorsehen donderen:
Zij vliegen bleek van vrees het water uit, verwonderen
Zich, wat de muizen toch hier toe bewogen heeft.
Men overweegt alree het krijgsgevaar, men beeft.
Als men op d'uitkomst denkt, zoo hachlijk voor hun beiden:
Vervolgens vermeld hij de oorlogsverklaring en de toerustingen
van het vorschenheir.
Daarop vergaderen de goden en raadplegen wat te doen, het
welk de dichter aldus uitdrukt:
De groote Jupiter had al de hemelgoden
In zijn safier paleis, door Majaas zoon ontbooden,
Hij toonde hun 't getal en oorlogsbezigheên
Der heircn, drillende hun Speeren (dus verscheen
Het reuzenleger om het starrenhof te dwingen.)
Jupijn, die kortswijl zocht, vroeg, wie der hemelingen
Zal nu den muizen of den vorsehen bijstant doen?
Daar op went hij ziju oog op Pallas, 'k zou vermoen
6 wijze dochter, dat gij van de dapp're benden
Der muizen, sprak dc God, uw hulp uiet af zult wenden,
Gij ziet hen dagelijks uw gulde templen deur
Uw gothcit vieren, zich verheugende , als de geur
Der offerande opgaat van uw gewijde altaren.
Zoude ik antwoorde fluks Minerva, deze scharen
Zoo lang vau mij vervloekt, ó groote dondergodt
Noch bijstand doen, daar 'k zoo veel schade van dat rot
Geleden heb, dat korts noch heeft om ver geworpen
Mijn gulde lampen, om den oli op te slorpen.
Doch dit is 't minste daar hun Pallas haat om draagt
Dit schelms gebroet heeft laatst mijn sluir doorgeknaagd
Die 'k met mijn handen zelf voor dezen hebt geweven
Nu wil mijn schuldenaar dat ik hem geit zal geven,
Dit steekt mij in den krop, vermits ik van den man
Den inslag leende, dien ik nooit betalen kan.
Ik meen den vorsehen ook mijn bijstand ganseh t' ontrekken
Het is een woesten hoop van harzenlooze gekken
Die als ik weêrkwam uit den oorlog afgemat.
Nadat ik bij een sloot mij zelf tot rusten had