Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
104 3e tijdvak : 1702-1795.
Witt, vertaalde bij Eet Haarlemmer Hout en ;?/)«»•«», beiden
met veel losheid en gemak; eindelijk de Strijt der Vorsehen en
Muizen naar de JBuTQaxovvona'Aia , een dichtstuk, dat aan Ho-
merus wordt toegeschreven.
Die klassische spotternij betoogt de ijdelheid van den oorlog ,
en beweert, dat er veeltijds slechts om nietigheden gestreden
wordt, en de meeste strijders bij dat werk als misleiden of als
baatznchtigen moeten beschouwd worden.
De aanleiding van het Vorsehen en Muizen gevecht wordt ons
volgenderwijze voorgesteld:
ïZoodra de blonde Aüroor den grijzen oceaau
Verliet, — en — met een kleed van purper aangedaan,
De vale nachtgordijn van 't zwerk had weggenomen;
Geen sammelen weerhout de muizen, — alle komen
Op hun gestemde plaats gezamentlijk bijeen:
Alwaar Troxartes, uit het midden , deze reen
Gepaart met zuchten, van zijn lippen af liet rollen.
Schoon mij H verkeert fortuin, steeds bezig is te sollen
O Rotgezellen 't is noch dragelijk, maar ach !
Wat 's mij meer overig! Ik haat en vloek den dagh.
Ja berg, o Vebus, vrij uw glinsterende stralen
Die reeds drie telgen van Troxartes neêr zaagt dalen
Naar Plutoos jammerpoel, te wreet om hals geraakt.
Heeft niet de wreede kat, den een van kant gemaakt.
En hem geslingert in hare onverzaad'bre darmen ?
De tweede sneuvelde (wie zou zich niet ontfarmen?)
Door 't lekker aas verlokt in den vervloekten val.
Zie daar den derden nu, mijn liefste spruit, en al
De vreucht mijns ouderdoms , en deze grijze haircn
Verdronk, door 't schelms bedrog der vorsehen, in de baren.
Welnu, men schiet tot wraak het glinstrend harnas aan,
Laat ons hen met ons heir vijandig tegen gaan.
En 't uitgetooge staal met vorsehen bloed bespatten.
Dit zeggend, raat hij de wapens op te vatten.
Men zegt, dat Mavors zelf op moort en brand belust
Hen met het krijgsgeweer ten strijd hebbe uitgerust.
Hun laarzen maakten ze uit de schel der groene boomen,
Het harnas was bekleed, om vreeslijk zich te toonen
Met hairen van een kat, te voren al gevilt;
Een lange naait van stal, verstrekte een speer, het schUd
Was een gebroken brok van een lantaarn; de helmen