Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
poezij — p. vlaming. j. b, wellekens. 103
Dus quynt de Maybloem, door een vuige rups bezeten,
En 't schoonste en keurhjkste ooft, van 't kleinste dier door beten ,
Zo wordt de heldre lamp, die blinkt in stille rust,
Ontijdig uitgeblust.
Haar levenslamp is uit. Mijn tranen en gebeden .
Die mooglijk, onbedacht met de Opperwijsheit streden,
Zijn vruchteloos voor mij, gevolgt van zucht op zucht,
Verdweuen in de lucht.
In meer andere gelegenheids-gedichten van Wellekens, ligt een
schat van gevoel, hartelijke en dichterlijke uitdrukkingen, maar
de inkleeding der behandelde onderwerpen, kan in onzen tijd
geen sterveling meer voldoen.
Even als Cats , Huygens en Westerbaan, bezong Vlaming het
buitenverblijf, dat hij des zomers bewoonde, en verhief zijne Lust-
plaats Ilogerwoord, tot een arkadisch landschap. Bij deze dichter-
lijke beschrijving sloten zich andere aan van veel minder waardij;
immers wat poezij betreft, zooals: De Arkadia of Vermakelijke
Uitspanningen door Kornelis Elzevier, 1739, loopende over de
omstreken van Rotterdam ; Amsterdamsehe Tempe of de Nieuwe
Tlantagie; — De Amstelstroom; Amsterdamsehe Buitensingels; Be
Lustplaats Groot Heerema , en Amsterdamsehe Arkadia , van Da-
niël Willink ; Noordwijksehe Arcadia van Jacob van der Valk;
Westdelftland Verheerlijkt van Daniël van Lis; De Zegepralende
Vecht; Kleef sehe en Zuidhollandsche Arkadia , Noordhollandsche
Arkadia, De Lustplaats Zoeten van Klaas Bruin, en velen meer,
ja tot in grooten getale toe. Al die Arkadia's, of arkadische hof-
stede en riviergedichten, bevatten intussehen kleine plaatselijke
bijzonderheden, en kunnen in zoo verre der topographie nog altijd
eenigen dienst bewijzen.
Lucas Schermer.
Haarlem 1688-1711.
Een arkadisch zanger in den trant van Wellekens, was Lucas
Schermer, die nog student zijnde aan de leidsche academie over-
leed. Behalve eenige zoetvloeijende herders- en visscherszangen,
gaf hij een treurspel Meleager enAtalante, benevens eenige krach-
tige maar veel te mythologische heldenzangen op de wapenfeiten
der bondgenooten in den Successie oorlog 1702—1709 bedreven.
Naar het latijn van den amsterdamschen secretaris Jan de