Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
roEziJ. — J. KOMsz. 101
Nog voor de tragoedie, noeli voor de historische drama, die
bestemd is om in nieuwe litteraturen het treiu:spcl te vervangen,
had Nomsz eenige geschiktheid. Voor het blij- en tooneelspel, zoo
als uit De Doggershankers, De Man van vertrouwen , De Driftigen,
De Geldzuehtige, De Ouden Rok, De Winkelier blijken kan, scheen
hij meerder aanleg te hebben, maar miste toch dien levendigen
echt comisehen geest, welke aan goede manieren gepaard, in deze
soort van voortbrengselen vereischt wordt.
Arcadia's en Herderszangen.
P. Vlaming. J. B. Wellekens.
Arcadia's noemen wij de dichterlijke beschrijving van ceuige
lokaliteit, waaraan Johannes van Heemskerk , zie Deel II. bl. 114
den vorm van een historischen roman gegeven had. In dicnzclfden
trant leerden wij ook de Bngelsche Arcadia van Philips Sidny
kennen ; eindelijk trad Pieter Vlaming op, en vertaalde de Arcadia
van Sannazarius, benevens eene korte geschiedenis van den huize van
Arragon en het Leven des dichters, Amst. 1730.
Vlaming was boekhouder bij de Oostindische Compagnie te
Amsterdam , tevens een geleerd beoefenaar der fraaije letteren
en bijzonder bevriend met Jan Baptista Wellekens , een geboren
Vlaminger , die in Holland opgevoed, zich aan de dicht- en schilder-
kunst had toegewijd, en eenige jaren in Italië verbleef. Vandaar
kwam hij vol ingenomenheid met het herdersdicht terug, en zocht
het onder de onzen te populariseren , vooreerst door een bvmdel
Bichtlievende Uitspanning, gezamentlijk met Pieter Vlaming be-
werkt; voorts door eene vertaling, van T&sso'sAmintas, eindelijk
door eene Verhandeling over het Herdersdicht.
Reeds vroeger had Vollenhoven herderszangen geschreven, cn
onze Overijsselsche boeren allerlei theologische bespiegelingen in
den niond gelegd. Thans was er geen onderwerp of Wellekens liet
het door hollandsehe vissehers, of half-hollandschc, half italiaansche
herders bespreken, en schiep alzoo een genre, dat door zijnen
waarlijk dichterlijken geest en uitmuntende versificatie eene groote
aantrekkelijkheid verkreeg, maar overigens van lafheden, wansmaak,
en anachronismen aan elkander hing. Zelfs zijn fraai dichtstuk de
Geldtgodt, is door eene menigte mythologische sieraden ontsierd.
Hoe eenvoudignatuurlijk eu treffend hij eehter wezen kon, be-
wijzen de volgende regels aan Lycoris Op het afsterven van haar
dochter Rozelyntjex