Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
100 ■ 3e tijdvak: 1703-1795.
Om door die proef haar' voet te schragen;
Maar dat haar zulks geen strafheid schijn':
Neen , kan 't haar waar belang niet krenken,
Hij weet haar 't heuglijkst lot te schenken,
Haar heil zal steeds zijn wellust zijn.
Oranje heeft met Neêrlands vaadren,
Een' laatsten bijstand toegezeid :
Een wakkre vloot durft Leyden naadren.
Ter zee is reeds een weg bereid:
Maar ijdle poging! wreed vertoeven!
£oisoi moge al zijn' moed beproeven,
Dit werk is niet in 's mensehen hand ;
Een doodbche kalmte boeit de stroomen.
Hij, die de golven voort deed komen ,
Is tegen Leydens heil gekant.
Hij spreekt, de winden zijn ontbonden,
De waatren steigren uaar omhoog :
Welhaast is beemd en veld verslonden ,
Eu dam en dijk ontzinkt aan 't oog.
Hij spreekt nog eens, en 's vijands benden,
Verschrikt, verstrooid tot Neêrlands enden,
Zijn door zijn' adem weggevaagd :
De zege is u, o Leydens braven!
Daar zijn uw redders in de haven,
lö triomf! de vrijheid daagt!
Joannes Nomsz.
Amst. 1738-1803.
Aan het einde der 18de eeuw staat Nomsz, die ten jare 1803
in het gasthuis overleed, en van wiens heldendichten en andere
bellettristische voortbrengselen hier boven dl. III bl. 159 reeds
gesproken is. Voor het tooneel gaf hij verscheidene overzettingen
waaronder de Athalie, Be Cid, Zaire en het blijspel Soliman de
Tweede uitmunten; voorts, zoogenoemde eigenvindingen, ge-
heel in franschen trant, als Maria van Lalaing , Be Ruiter , Ham-
broek , Bdpperda, alle stukken, die door de eerste talenten ge-
speeld^, veel opgang maakten, maar onder de-slagen der kritiek
een voor een bezweken zijn.