Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
POEZY. — J. C. DE LANNOr. 09
)/Wiens zorg zal meer uw keil bedoelen ,
*Wie beter al 't gewigt gevoelen
ff Van 't grievend leed dat u verslindt?
vGi] wilt dan voor den vijand bukken,
^'Een vijand, die u vleit in schijn,
irDie naauw dees muren in zal rukken,
*0f Leyden zal een bloedbad zijn?
*Welaan, gij kunt uw glorie schenden,
ffU domplen in de diepste ellenden,
*I)e wet eens dwinglands gadeslaan;
ffVoor mij, ik zal zijn woede keeren,
tfU tot mijn' laatsten snik verweren,
ffEn voorts op Leydens puin vergaan.
#Mijn vrienden, 'k hoor uw bange zuchten:
i^Ik zie, wat u bezwijken doet;
fiGi] zoudt geen spiets, geen* vijand duchten,
i-Maar 't wreed gebrek verwint uw' moed:
*Ach! 'k weet geen spijs u toe te voegen;
lïMaar kan mijn ligchaam u vernoegen,
*Treed rustig toe , mijn Burgerij:
*Ik moet toch ^ens het leven derven ;
*'k Zal willig door uw handen sterven;
j'Hier ben ik, deelt mij, 't staat u vrij."
Gelijk , wanneer de donders kraken,
En 't vlammend zwerk het oog verblindt,
Het eind' des aardrijks schijnt te naken,
En de angst het moedigst hart verwint ;
Wanneer dan uit der wolken zalen
Een dichte regen neêr komt dalen,
Natuur bedaart, dc hoop herleeft.
Zoo daalt dees reden in de harten;
Elk zweert nu 't laatst gevaar te tarten.
Daar van der werp het voorbeeld geeft.
De algoede Gntfermer wordt bewogen.
Met Leydens onuitspreekbren druk.
De deugd is heerlijk in zijne oogen;
Hij wil niet, dat zij eindloos bukk'.
Zijn wijsheid moog' haar wensch vertragen.