Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
98 ■ 3e TIJDVAK: 1703-1795.
*Nu schiet de menschelijke arm te kort."
De t\feedragt heeft wel haast dees klagten.
Met Leydens wreeden nood verstaan;
Dit tijdstip scheen ze slechts te waehten.
Om hier haar' zetel neêr te slaan;
Zij schudt de kronklende adderslangen,
Die langs het grijnzend voorhoofd hangen,
Ontsteekt haar toorts, en ijlt op weg :
Straks weet ze d' argwaan, 't kwaad vermoeden,
't Iilistrouwen in elks hart te voeden,
In spijt van 't schranderste overleg.
De dapperheid moog' 's vijands klingèu,
O Leyden ! op uw' muur weêrstaan;
Hier moet de wijsheid u omringen;
De waakzaamheid u gadeslaan
Wiens vlijt, wiens poging zal 'tgelukken,
U aan dit nieuw gevaar te ontrukken?
Wien is die burgerkroon bereid?
Dc dankbaarheid heeft wis naar 't leven ,
Zijn beeld in duurzaam goud gedreven,
In 't eerkoor van de onsterflijkheid.
Van hout die eer is u beschoren.
Ja, 't monster vliedt, ontroerd, beschaamd.
Uw schrandre zorg weet na te sporen,
Al wat iu 't heimlijkst wordt beraamd.
De wanhoop morr': »Waar toe dees plagen,
»Dees hangen nood vergeefs gedragen ,
//Vergeefs des vijands wraak gesard?"
Gij waakt in die gevaarlijke uren.
En Leydens trouwe palinuren
Zien door uw oog in ieders hart.
Daar treedt mijn vrome Burgervader ,
Mijn van ber werf, hct Ilaadhuis af.
/'Gij Leydsche Burgerij, treedt nader;
//Gij, aan wier moed ik 't voorbeeld gaf:
»Wij hebben zaam zoo trouw gestreden,
//Treedt toe , en hoort nog eens de reden
//Van een' Beschermer, die u mint.