Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
POiÈZy. — J. C. DE lANNOY. 97
't Is dan, O roem van Neêrlands grooten!
't Is tijd, dat gij in ijver blaakt:
En 't bloed, waaruit gij zijt gesproten,
Dit volk voor eeuwig dierbaar maakt.
De vijand moge uw vest bespringen,
Gij zult de zege hem ontwringen,
Zelfs als gij naauwlijks hoop meer voedt:
Het vaderland, bedreigd, bestreden.
Het regt, de vrijheid, snood vertreden.
Wat spoorslag voor een' eedlen moed!
Maar zijn 't alleen de krijgsgevaren ,
Die gij van Leydens muren weert ?
Die VAif DER werf zijn Burgerscharen
Met zoo veel moeds verwinnen leert?
Ach I liadt gij met geene andre rampen,
Dan stormgevaarte en spiets te kampen!
Vielt gij voor 't minst op 't bed van eer !
Die dood is ruim een leven waardig:
Maar dierbre helden, maakt u vaardig.
Haast gaat ge een' banger' nood te keer.
Wat zie ik! welk een berg van lijken I
Wiens arm, wiens boog heeft hen geveld?
Een schrikgedrogt waart door uw wijken.
En treft den zuigling naast den held.
De wanhoop blikkert op zijn wezen ,
De dood is uit zijn oog te lezen,
Verwoesting gaat zijn schreden voor,
Geen prooi verzaadt zijne ingewanden :
't Verslindt, met onverzaadbre tanden.
Al wat het eens ten buit verkoor.
Wat raad, rampzaalge Leydeuaren!
Hoe zult ge thans 't verderf ontvliêu,
Ach! zult ge in zoo veel doodsgevaren
Den honger ook nog weerstand biên ?
»Neen (zegt ge) 't is te veel geleden,
* Voor wien voortaan , voor wien gestreden ?
»Voor welk belang ons bloed gestort ?
»Hier ligt mijn kroost, daar sterft mijn gade;
»0 Burgervaadren ! gaat te rade:
LEIDDRAAD TOT DE GESCHIED. DER NEDEKL, LEIIERK, IV. 9 '