Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
96 3e tijdvak : 1702—1795.
Zijn -woede kent nu perk nog palen;
De vrijheid waeht haar' laatsten snik.
Op wien zich nu het eerst gewroken ?
Ginds ziet men Naardens puinen rooken.
Daar worstelt Zutphen in zijn bloed:
Het moedig Haarlem is gevallen;
O Leyden ! beef, 't zijn uwe wallen,
Daar andermaal 't geweld op woedt.
Wie is die krijgsman zo vermeten,
Die u met schans op schans omringt?
U sterktens reeds heeft neêrgcsmeten,
Elk uur u meer henaauwt en dringt?
Met regt, o Baldes! zoekt ge uw vanen,
Uw moedig heer, een' weg te banen,
Naar 't roemrijk doel u voorgesteld:
Nooit kondt ge op grootscher lauwren hopen,
Indien gij Leydens wal kunt sloopen,
Ligt Neerland door uw' arm geveld.
• Maar gij, die iu dees doodlijke uren,
Met zoo veel roems 't gevaar bestrijdt;
Die op u wree^ bestormde muren.
En veldheer zaam, en krijgsman zijt:
Spreek, hebt ge, in Mavors school ervaren.
Mijn van deb does ! een reeks van jaren,
ü tot zoo grootseh een taak bereid?
Mij dunkt, gij hadt uw vroeger dagen
De wetenschappen opgedragen:
Van waar die moed, dat grootseh beleid?
't Gewoon vernuft ga de enge paden
Der nuttige oefening vlijtig door:
Een ziel, gevormd voor groote daden,
Treedt met één stap in 't gloriespoor.
Iets groots moet slechts haar' moed doen blaken,
Haar vuur, haar veerkracht gaande maken,
Zij vormt zich zelf, wat hoeft zij meer?
Zoo' vliegt Lucullus, de eer der helden,
Uit Romes arm naar Mavors velden.
En werpt den troon van Pontus ucêr. ,