Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
2e tijdv. 2e ged. 1100—1500.
want een plaghe van drien
moet hem emmer dan ghescien;
't ierste es sterfte ghemene
van ouden, ionghen, groet ende cleene :
50 d' ander honger iaer, ende 't 'erde
es slachtinghe ende onwerde
van lantsheren onderlinghe.
Siet dit sijn die drie dinghe,
warwaert dat die sterren staen
55 soe sullen dese plaghen gaen.
Heinrie van Hollant,
De Kracht der Mane, door Heinrie van Hollant, is een astro-
logisch gedicht en handelt over den invloed der maan op onze
planeet, voornamelijk op den mensch.
De dichter, die vermoedelijk een Hollander was, vangt zijn
werk aldus aan:
Ie bidde Gode, dat hi minen sin
verlichten moete, dat mijn begin
te goeden ende moete comen,
en ten ghonen moete vromen 1)
5 (sodat sijs moeten worden vroet)
daer dit dicht omme bestoet. 2)
Ic wü scriven van der mane,
hare craft, na minen besten wane,
als ic bescriven hebbe vonde
10 van Ypocras 3) ende ontbonden.
Alse die hoghe meester seghet,
dat elk visiker, 4) die levet
gheleert sal van dien sterre wesen
sal hi dan menschen moghen genesen.
Derhalve een arts, zal hij geen werk ten halve vemgten, moet
met den stand der sterren te rade gaan; staat dat vast, zoo zal
het hem nuttig zijn onder anderen te weten, dat de volle maan in dm
Waterman voor zijne patiënten een voorteeken is van den dood.
De dichter betoogt dit op volgende wijze:
1) Vromen, baten, van nut zijn. 3) Omme bestoet, voor gemaakt is. 3) ijoo-
crat, Hippokrates. 4) Visiker, arts.