Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
poezij. — j. c. de latïnoy/ h7
Viert ge al het ongeduld het welk uw ziel ontroert ?
Denkt ge in wiens hand gij zijt? wil n gevaar beseffen!
De Goden zullen haast uw wenschen overtreffen.
-Vier sleehts Demetrius, en vlei hem met een' echt.
Waaraan hij al de hoop van zijn behoudnis hecht.
Ik weet hoe veel uw ziel door zulk een' dwang zal lijden;
Maar denk dat gij niet lang uw' afkeer zult bestrijden;
Nog weinige uuren slechts, en met de hulp der Goón,
Wreekt ge uw' Gemaal, gij heerscht, en gij omhelst uw' Zoon,
Ook in het hekeldicht en de lierzang muntte de Lannoy uit,
en plaatste zich naast Bilderdijk en Feith, die toen in hunne op-
komst waren en haar later overtroffen.
Als laatste proeve van haren dichttrant volge hier:
LOF DEE, HEEREN VAN DER DOES, VAN DER WERF
EN VAN HOUT, VERDEDIGERS VAN LEYDEN.
Toen dwingelandij ten troon verheven.
Door schrik, geweld , en woede omstuwd,
De wet aan Neerland volk dorst geven.
Dat volk, wiens aard voor boeijens gruwt:
Toen bloeddorst in dees vrije landen,
ln schijn yan godsdienst, aan dorst randen
Al, wat zoo wreed een' dwang weerstond:
Hoe kraakten toen des lands gewrichten!
Help, hemel! help ! 'k zie Neerland zwichten,
Zijn heil, zijn luister gaat te grond.
Een held, de roem van Nassaus loten.
De steun van dit verdrukt gewest,
Heeft moedig 't harnas aangeschoten;
Elks oogen zijn op hem gevest:
Hij ziet een reeks van wakkre steden
Zijn poging bijstaan , 't juk vertreden.
Maar, ach ! hoe zeer zijn ijver kamp',
Een heer dat zijn beleid moet schragen,
Met dappren Lodewijk verslagen.
Voltooit zijn' rouw en Neêrlands ramp.
Ellips en Alva zegepralen.
De wrokkende Alva, Neêrlands schrik,
M