Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
94 3e tijdvak: 1703-1795.
nicahor.
't Is UV7 verheugde vrinden ,
't Is Tryphons zorg gelukt zijn schuilplaats uit te vinden.
Ecn gunstling des Tyrans verdrukker van uw bloed.
Had, met zijn jeugd begaan, hem voor den dood behoed
En heimlijk aan de zorg eens Irouwen vrinds bevolen ,
Daar hij voor Sabes wraak gelukkig bleef verholen.
In 't einde op Tryphons bede in zijne magt gesteld.
Genaakt hij, op het spoor van deezen oorlogsheld.
Vorstin, gij kunt in 't kort de heuchlijkste uitkomst wachten.
Demetrius, aan 't hoofd van zijne legermagten,
Had zich te wel versterkt, om alles, te eener tijd.
Te waagen aan 't gevaar van een' onzeekren strijd:
't Is eindlijk, daar uw echt hem lokt naar deeze wallen.
Dat 's Prinsen moedig heir dees vest zal overvallen;
Uw vrinden zijn bereid: 's Volks eerbied voor zijn bloed,
Hun wrok op een' Tyran, zo haatlijk, zoo verwoed,
Hun teedre zucht voor u, 't zal alles voor hem spreeken,
En al de harten straks in liefde en wraak ontsteeken.
Zorg enkel voor 't geheim; gij kent des Koniugs aart.
Ach! mooglijk wierd gij-zelf niet door zijn wraak gespaard.
cleopatea.
Hij leeft dan! 't is genoeg, ó Gij, geduchte magten.
Die ik gevoelloos dacht voor mijn gerechte klagten;
6 Goden! had uw geest mij zulk een heil bereid?
Geeft gij dien Zoon mij weêr, zo lang, zo teer beschreid?
Hij leefde, en ik, misleide, ik dorst mijn aanzijn haaten!
Mijn zoon, aanschouwde 't licht, en ik, ik wdu 't verlaaten!
Maar is 't geen ijdle hoop die mij uw deernis bied?
Nicanor, leeft mijn Zoon ? gij-zelf, bedriegt ge u niet ?
Waar is hij ? kunt ge mij, 6 wreede! zulks ontdekken,
En hem een oogenblik aan mijne liefde onttrekken ?
Waar is die waarde Zoon ? kom, toon mij thans uw trouw;
Geleid mij tot mijn' Zoon, dat ik miju' Zoon aanschouw'!
Ik volg u naar het heir, kom, laat ons niet vertraageu:
Wie zou in zulk een hoop geen duizend levens waagen ?
nicanor.
Wat slaat gij vóór, Mevrouw ? door welk een drift vervoerd,