Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
POEIIJ. — J. C. DE LANKOY. 93
Aan 't hoofd der Syriërs zijn' scepter weêr kwam vraagen;
Uit de armen van de zege in de uwe vloog, Mevrouw!
En dus....
cleopatka.
Goón! wat tafreel vertoont ge aan mijn' rouw !
Schept ge een ontmenscht vermaak..? wat kon die taal bedoelen ?
Gij wilt mij dan mijn ramp' op 't wreedste doen gevoelen.
Maar 't schijnt mij echter toe dat gij u vleit. Mijnheer...
(Zij rijst op.J
Uw reedncn... zoud ge in 't einde,? ach! geef mij *t leven weêr!
Uit naam dier wreede Goón die mij zo lang verlieten.
Om hem, voor wien mijn oog uw traanen heeft zien vlieteif.
Om ziju geliefde schim die om dees Tombe waart,
Ontdek me op welk een' grond uw ziel die hoop aanvaart»
Gij antwoord niet V helaas! 'k moet dan wanhoopig sterven!
Maar neen, ik kan nog niet zo waard een denkbeeld derven.
Nicanor, zou mijn Zoon ... ? welke angst mijn ziel beklemm'.
Ach! zeg mij dat hij leeft, en ik herleef met hem.
sicanok.
/
ö Goden! ó Natuur! Vorstin, behaal de zege,
Ja, 'k zou onmenschlijk zijn indien ik langer zweege.
Ik had, ondanks het leed dat mij uw toestand baart.
Tot een geruster uur dat groot geheim bewaard;
Maar de overmaat van smart waarin gij zijt gedompeld.
Die wanhoop, die uw ziel zo wreed heeft overrompeld,
't Eischt alles dat ik spreek'; gij wilt het dan, welaan,
Ik zal de blijdste maar' u eindlijk doen verstaan.
Ja, zeg den Goden dank, uw Zoon is nog in leven;
Hij word aan uwe liefde, aan de onze weêrgegeeven,
Hij is in Tryphons raagt, en deezen dag misschien
Zult ge op zijns Vaders troon hem weêr bevestigd zien.
cleopatra.
Nicanor ! ^ leeft mijn Zoon ?