Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
92 3e TIJDVAK : 1702—1795.
Zich waapneii 't uwer hulp, uw' vijaud reeds doeu beeven:
'k Heb "Vrinden in dees Vest, gereed u bij te staan;
Wat zeg ik, Rome-zelf bied ons haar' bijstand aan:
Die waardige Romein, dien ge in dit Hof voordeezen .
Met uwen Echtgenoot zo naauw vereend zaagt weezen,
Metellus, zo vermaard , is hier als Afgezant.
Indien 't geheugenis dier tcedre vrindschapsband ,
Menschlievcndheid noch 't recht hem niet mogt overhaalen.
Zal wis 't belang van Rome uw zaak doen zegepraalen.
De Koning, die ten prijs der diensten hem betoond,
Het Joodsche volk verdrukt en op 't gevoeligst hoont.
Volhard, ondanks zijn woord, hun sterkstens te bezetten.
En Rome wil, naar 't sehijnt, dat vreemd geweld beletten:
Die Meesteres van de aarde, iu staatkunde uitgeleerd.
Ziet node dat de magt der Koningen vermeert.
De Raad aanschouwt voorül met innig ongenoegen
Een' echt, die eens Egypte aan dit Gewest kon voegen,
En ik vermoed met grond dat die verbindtenis
Wel 't wezenlijkste doel van dit gezantschap is.
Wijl gij 't gezag van Rome uw' echt dan ziet vertraageu ,
Zal Tryphon voor uw heil een laatste pooging waagen :
Wat zal zijn heldenmoed, zijn ijver niet bestaan?
Zijn leger is nabij; zijn magt groeit telkens aan.
Hij komt. Mevrouw, hij komt, om um' Gemaal te wreeken.
Hij zal verwinnaar zijn, en uwe banden breeken.
cleopatea.
Wat spreekt gij mij van wraak 1 helaas! wat baat het mij
Of hier Demetrius, of Tryphon meester zij ?
Neen, doe mij nooit den naam van hoop, van uitkomst hooren;
Ik heb met mijn' Gemaal voor eeuwig die verloren :
Kan hem des dwinglands val herroepen uit het graf,
Of kan mijn waarde Zoon herleeven door zijn straf?
nicanor.
Maar is dan inderdaad die Zoon niet meer in leven?
Wie heeft u van zijn' dood een waar bericht gegeeven ?
Hij vlood met uw' Gemaal naar 't wreed Arabiesch hof.
Maar weet ge welk een lot uw dierbre Telg daar trof?
Ach! zo die Zoon in 't einde eens glansrijk op kwam daagen,