Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
poezij. — j. c. de latïnoy/ h7
Van dien Barbaar, die 't staal huns Hoorders heeft bestierd,
En meer dan Sabes-zelf mij dus ten afschrik wierd!
'k Ben in des wreeden hand, hij komt dien echt mij vergen :
't Is tijd, 't is raeer dan tijd mij voor zijn' dwang te bergen.
Nicanor, 't is voor 't laatst dat ge een Vorstin aanschouwt.
Die mooglijk van uw deugd iets grooters had vertrouwd :
Doch schoon ge u voegt bij hen die ons verraaden dorsten,
ó Gij! weleer de Vrind der besten aller Vorsten,
Nu slaaf van een' Tyran, verbonden aan zijn lot,
'k Beveel aan uwe zorg mijn treurig overschot:
Besluit het in dit graf dat ik mijn Egaê stichtte;
En blijkt u waar mijn Zoon voor 't wreede sterflot zwichtte,
Geef dan, zo 't mooglijk zij, mijn schim den laatsten troost,
Dat mij die zerk vereen'- met mijn' gemaal en kroost.
nicanor.
Goón! welk een taal, Vorstin! wat doet ge mij vermoeden ?
De Hemel, naar ik hoop, zal znlk een', ramp verhoeden.
Is dit, helaas! de dienst dien gij van van mij verwacht ?
Ik had 'er u misschien een' eedier toegedacht.
Zou ik 't geheiligd Graf van mijnen Vorst genaaken.
En voor zijn Weduw niet geheel in ijver blaaken?
Ik dien Demetrius, maar staa mij toe. Mevrouw,
Dat ik mijns harten grond eens duidlijk u ontvouw':
Toen ik door 't snoodst geweld mijn' Koning had zien sneeven,
En niemand van uw Zoon mij >t jninst bericht kon geeven.
Toen alles zwichten moest, heb ik , ondanks mijn' spijt,
Aan den Geweldenaar in 't eind mijn' dienst gewijd :
En welk zijn woede ook zij omtrent zijne Onderzaaten,
Nicanor had misschien zijn zijde nooit verlaaten ;
Ik eer in de Opperraagt de Goön die zij vertoont.
En laat aan hen de straf van 't misdrijf dat hen hoont.
Maar dacht ik dat een hoop die eeuwig scheen verloren.....
Hoe schielijk word somwijl het heuchlijkst heil herboren !
Neen , 'k ben Demetrius geen hulde meer verpligt;
Een wettiger belang zweeft thaus voor mijn gezicht.
Ik kan, hoe zeer 't mij smert', mij nu niet verder uiten,
Hoe veel gevaar zou niet uit deeze ontdekking spruiten!
Maar deeze zelfde dag, die u met schrik ve.ivult,
Is ligt een dag. Vorstin, dien ge eeuwig zeegnen zult.
Zie Tryphon, zie een Volk tot wanhoop aangedreven.