Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
90 3e tijdvak : 1702—1795.
Helaas! hoe heeft dit Rijk, door zo veel ramps gedrukt,
Dien waarden Vorst besehreid, zo treurig ons ontrukt!
Maar schoon ik treed, Vorstin, in al uw zielsbezwaaren,
Is 't mooglijk dat geen tijd uw smart kon doen bedaaren ?
Verr' dat ge uw' rouw verwint, bespeur ik meer en meer...
cleopatka.
Is 't een gewoone ramp dien ik betreur. Mijnheer?
Vergeet gij 't oogenblik, dien wreedsten aller stonden .. . ?
Mijn vader ademt nog in weerwil van zijn wonden.
En ik, die hoopeloos aan zijne voeten kniel,
Ik smeek hem, dat geen haat zijn' laatsten zucht beziel';
Dat hij mijn' Prins niet doeme: ik doe zijne onschuld blijken.
Een Afgezant verschijnt uit Sabes woeste Rijken,
Hij bied ons een geschenk. (Wie ijst niet op 't verhaal!)
Ik nader; ik aanschouw. .. 't Is 't hoofd van mijn Gemaal!
(Hier zwijgt ze een poos en hervat vervolgens met eene ver-
heffing van droefheid.)
Goón! dat ik voor het minst geen wraak hem kon verschaffen!
Ja, 'k had mijn' Vader-zelv' het Moordgedrogt zien straffen:
Maar ach! het was gedaan, hij blaast zijn' adem uit,
En Iaat mij met dit Rijk Demetrius ten buit.
(Na een weinig verpoozing.)
'k Heb nog, hoe wreed verscheurd door zo veel harte wonden ,
In 't voeden van mijn smart een' laatsten troost gevonden.
Demetrius, dus lang door krijg op krijg ontrust.
Dacht weinig op een Weêuw wier staat hem was bewust:
Maar eiudlijk van Egypte en alle hulp verlaaten.
Gehaat, gevloekt, gevolgd van al zijne Onderzaaten,
Benaauwd door Tryphons Heir, gelooft hij dat mijn echt
Dat volk verzoenen zal aan mijn belang gehecht.
Of mooglijk word hij slechts tot deezen stap gedreven,
Om op Egyptes Troon zich dus een recht te geeven.
Dus zou dit zelfde Hof, 't Paleis van mijn Gemaal ,
En dit zijn laatst verblijf, welëer mijn bruiloftszaal.
Daar miju gehefde Telg voor 't eerst het licht aanschouwde.
Mij de Egaê zien van hem die al hun rampen brouwde;