Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
poezij. — j. c. de latïnoy/ h7
Dat ons het graf voor 't minst dan nog een toevlucht bied.
Ik heb een' tijd gezien, waarin ik vrij mogt vraagen
Wie immer dieper deelde in 's Hemels welbehaagen;
Daar alles, wat op aarde ons hart het meest vemoegt,
AU' wat onze eerzucht streelt, mijn jeugd was toegevoegd:
Gesproten uit een reeks dier magtige Opperheeren,
Die 't fier en talrijk volk van 't Nijlgewest regeeren.
Aan Syriesch ßijksmonarch door Hymen toegelegd,
Genoot ik 't heugclüijkst lot in dien gewenschteu echt.
Een Prins , een lieve Telg uit onze min geboren,
Volmaakte nog in 't eind het heil aan ons beschooren:
'k Was Moeder! groote Goön 1 door welk een' toom bezield,
Hebt ge in een oogenblik zo veel geluks vernield ?
Het staat u vóór, Mijnheer, hoe fel gij deeze landen
Door een' Geweldenaar met oorlog aan zaagt randen,
Mijn Vader springt ons bij met een geduchte magt.
Maar schier op deezen togt moorddaadig omgebragt.
En woedende om dien hoon, durft hij zijn' argwaan voeden
Tot op mijn' Echtgenoot wiens val hij kwam verhoeden.
Hij-zelf stemt in 't verderf van zijn' behuwden Zoon,
Spant met zijn' vijand aan, en plaatst dien op den troon.
Zal ik van 't doodlijk eind van deezen krijg gewaagen ?
Vorst Philometor zelf op 't bloedig veld verslagen.
En boetende op die wijs zijn wreede zegepraal;
Mijn Echtgenoot, o Goön! door een moorddaadig staal...
Gerust in Sabes Hof ... ö Monster! schrik der aarde !
Zo nog des Hemels wraak, zo die der heUe u spaarde,
't Is dat de vierschaar-zelf van 't onderaardsche Rijk
Geen straf, geen plaagen kent, zo snood een stuk gelijk.
Een Vorst, die zich in nood beveelt iu uwe hoede.
Die nooit u had misdaan , dus te offren aan uw woede,
Barbaar! gij hebt gewis mijn' Zoon mij ook ontroofd.
Gij had Demetrius misschien dien dienst beloofd.
Ja, waarde Antioehus, het staal van dien Verraader
Doorgriefde wis uw borst op 't lijk van uwen Vader:
Vergeefs vraag ik de Goön waar toch uw schuilplaats zij ;
Mijn Zoon, mijn waarde Zoon, 't is alles dood voor mij.
mcakob.
De entmenschte, die de gunst uws vaders wou verwerven.
Deed zijnen Bondgenoot, ziju' Vrind op 't wreedste sterven.