Boekgegevens
Titel: Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Auteur: Visscher, Lodewijk Gerard
Uitgave: Utrecht: W.F. Dannenfelser, 1860
2e uitg
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-1230
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_206539
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Bellettrie, Nederlands, Geschiedenis (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leiddraad tot de geschiedenis der Nederlandsche letterkunde
Vorige scan Volgende scanScanned page
S8 3e tijdvak: 1702—]795.
kitocris.
*Hoe angstig gaat zij dooien!
cleopatka.
't Bewint van deeze vest is aan ziju zorg bevolen;
Maar welk een pligt kan 't zijn dien bij dit uur betracht ?
Nitocris, zeg hem aan dat uw Vorstin hem wacht,
(Niioeris vertrekt, en Cleopatra blijft een oogenblik alleen
in diep gepeins.)
DERDE TOONEEL.
cleopatea, nicanok.
cleopatra.
Treed toe.
nicanob.
Waar ben ik? Goón!
cleopatra.
Ik zie uw verw verschieten.
Zou 't Alexander zijn voor wien die traanen vlieten ?
Helaas! beroem u dan dat ge in zijne Echtgenoot'
Een' zweem van troost verwekte eer zij haar lot besloot.
(Zij gaat zitten en wenkt Nicanor zich insgelijks neder te zetten;
waarnaar ze een oogenblik in ge-peins blijft.)
Nicanor, zo men ooit de Goden kan behaagen
Door onderworpenheid aan hun geduchtste slagen,
Geen sterveling misschien had; tot dit oogenblik,
Op hunne liefde en hulp zoo groot eeu recht als ik:
Maar 't schijnt daar is in 't einde een perk voor onze krachten;
Gelukkig, als wij niets van Aarde of Hemel wachten,
Als ons geen hoop meer streelt, geen troost meer overschiet,